Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
14 oktober 2020

Att planera för hållbar tillväxt

Hållbarhet är ett ord som idag genomsyrar hela samhället. Stundtals lyfts tillväxt fram som en motsats till just hållbarhet, det kan verka som att tillväxt har blivit ett fult ord. Det borde det inte vara.  

Tillväxt är en förutsättning för att bolag ska vara lönsamma, och när bolag växer och gör det med vinst kan de bygga buffert, återinvestera och utveckla nya hållbara produkter och tjänster. Och växande företag är viktiga för samhället – de ger nya arbetstillfällen och skatteintäkter. Hållbarhet är inte det samma som stanna upp och bromsa, hållbar tillväxt innebär att ett företag har en plan för att utvecklas även på långsiktigt. 
 
Vi genomgår nu en stor förändring – Coronapandemin är omvälvande i hela värden och där är det tydligt att företag måste var på tårna och följa med i skiftande kundbeteenden. Men man måste också ha en långsiktig och hållbar plan. Det är viktigt att ägaren, eller ännu bättre styrelsen med externa ledamöter, tänker ”hur ska vi fortsätta förändra och utveckla bolaget på ett hållbart sätt”. Och där vill jag ge konkreta tips.  
 
För det första - se hållbarhet som något som skapar mervärde både internt i bolaget och för dina kunder. Som en investering och inte en kostnad. Se inte heller hållbarhet som en symbol, ett klistermärke som ni sätter fast på verksamheten ”bara för att”. Låt det genomsyra hela verksamheten och vad ni faktiskt vill innebära för kunden.  
 
I styrelsearbetet kan ni se de olika aspekterna av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet – som en checklista för att hållbar affärsutveckling. Och det måste inte innebära enorma förändringar eller att vända upp och ner på hela affärsplanen. Men om ni hela tiden gör små förändringar för att minska miljöavtrycket, tänker på sociala aspekter som arbetsmiljö och inkludering kan det rent av vara en anledning till att ni blir mer lönsamma.  
 
Nästa steg är att kommunicera de omställningar ni gör och prata med kunder om hur ni ser på hållbarhet. Berätta att till exempel att ni väljer förnyelsebara bränslen, hur ni återinvesterar i utveckling av nya produkter eller hur ni vårdar anställda och skapar en sund med samtidigt effektiv arbetsmiljö.  
En trend är oerhört tydlig just nu – bolag som kan prata om sin hållbara affärsutveckling på ett trovärdigt sätt blir mer attraktivt för investerare, potentiell arbetskraft och för kunder. Konkurrensmässigt kan du ta en ny position på din marknad.  
 
Men omställningen måste börja hos företagets ledning som sätter upp en handlingsplan för hur det ska gå till. Sedan behöver ni gå från ord till handling! 
 
Almi kan hjälpa ditt bolag att göra den omställningen, både med rådgivning och med finansiering. Hållbarhet genomsyrar all vår rådgivning och vi kan hjälpa ditt bolag att skapa en handlingsplan med aktiviteter för hållbar affärsutveckling. Ta hjälp av oss för att fatta medvetna beslut som skapar hållbar tillväxt. Då blir ert hållbarhetsarbete mer än en pappersprodukt som ligger sparad på en hårddisk på datorn och glöms bort. Genom att skapa en bra plan kan er hållbara tillväxt betyda ännu mer för ert bolag, för era kunder och för hela samhället.  
 
Nina Gillbo, Kontorschef 
Almi Väst Skaraborg 

Vill du veta mer om Almi och våra erbjudanden? Vi berättar gärna mer!

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort!
*
*
*
*
?