Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
9 juni 2021

Nu startar vi Styrelselistan – ett initiativ för fler kvinnor i bolagsstyrelser

Endast 18 procent kvinnor ingår i västsvenska bolagsstyrelser och det är under rikssnittet. Detta
trots att undersökningar pekar på att företag med jämställda styrelser presterar bättre och är mer
lönsamma.

– Dessutom visar vår egen mätning att nära 70 procent av de västsvenska bolagen inte arbetar aktivt med ökad jämställdhet i styrelsen. Det kan vi göra något åt och det gör vi nu. Därför startar Västsvenska handelskammaren Styrelselistan, som är en västsvensk kraftsamling för ökad jämställdhet och mångfald i styrelser, säger handelskammarens vd Johan Trouvé.


Syftet med Styrelselistan är främst att synliggöra kvinnlig kompetens. Genom bland annat en digital plattform ska det nu bli enklare att hitta kvalificerade personer till styrelserummet.


– Handelskammaren är inte ensam om att vilja komma framåt, vi inleder samarbetet tillsammans med ett tiotal företag och partners. Vi ser gärna att vi blir fler i arbetet mot jämställda styrelser och bolag. Om vi vill ändra på det här gör vi det bäst tillsammans.


Viktigt för framtida tillväxt
I Stockholms län ser läget en aning bättre ut, där är andelen kvinnor i bolagsstyrelser 22 procent, rikssnittet ligger i dag på 20 procent enligt Almi Företagspartners undersökning (2021). Det finns många skäl till att frågan om styrelsesammansättning är relevant, både när det kommer till kvinnor och mångfald i övrigt. Bland annat är Västsverige en handelsberoende region som behöver stå sig i den internationella konkurrensen, men anledningarna är flera.


– Jämställdhet i företaget är viktigt för affären – för att locka medarbetare, men också kunder och investerare. I vår snabbföränderliga värld behövs olika perspektiv i styrelserummet och då krävs en mix av kompetenser och erfarenheter. Det gäller att leta utanför de egna leden och rekrytera personer som inte är och ser ut som en själv för att få in nya och bra insikter i verksamheten.


Uttalat arbete saknas
Handelskammaren har gjort en mätning som visar att majoriteten av de västsvenska företagen inte arbetar aktivt för att uppnå jämställdhet på styrelse- och vd-nivå. Nära 70 procent* av de tillfrågade har inte ett uttalat arbete kring jämställdhet i styrelsen.


– Vi behöver bli bättre på att ta fram interna handlingsplaner och att erbjuda fler medarbetare styrelseutbildningar. Vi vill dessutom uppmuntra västsvenska bolag som redan arbetar med jämställdhetsfrågor att synliggöra det i intern och extern kommunikation. Därutöver bör fler bolag tillsätta styrelser med fler än två ledamöter. Det borgar också för ett bättre beslutsfattande, ökad kompetens och kreativitet i arbetet, avslutar Johan Trouvé.

Partners i Styrelselistan: Advokatbyrån Vinge, Skanska, Almi, SEB, Rådgivnings- och revisionsbyrån BDO, Danske Bank, Vinngroup, Hippoly, Knowit Insight, Styrelseakademien, Säkra Kvinnor, Styrelsepoolen.

LÄNK: Är du en framtida styrelsemedarbetare, sätt upp ditt namn på Styrelselistan.

LÄNK: styrelsekartlaggning-2021-almi.pdf

Kontaktperson:

Agneta Olsson, VD 070-6742001

Vill du veta mer om Almi och våra erbjudanden? Vi berättar gärna mer!

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort!
*
*
*
*
?