Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Ekonomin bromsar in
14 september 2022

Så preppar du företaget för tuffa tider

Tuffare tag väntar företagen i kommande lågkonjunktur. Dags att säkra kassaflöde och likviditet, men också dra nytta av nya möjligheter som uppstår. 

- Alla typer av bolag måste förbereda sig och göra det nu, säger Elin Stark, affärschef i Almi Väst. Vi ser inte inbromsningen ännu, men vi ser varningssignalerna.  
 
Ett tecken på att en lågkonjunktur är på väg är att investeringsbesluten tar längre tid, både hos företagen och hos finansiärerna, som ser större risker än på länge: hög inflation, höga energipriser och råvarupriser, och fallande priser på aktier och fastigheter.  

Många osäkerheter 


Även hushållen känner pressen och förväntas dra ner på konsumtionen i höst och i vinter. Därtill bidrar fortsatt smittspridning i delar av världen och den ryska invasionen av Ukraina ytterligare till osäkerheten i europeisk ekonomi. 
 
Prognosen för den svenska BNP-tillväxten har skrivits ner till 2,4 procent för 2022, och svensk ekonomi väntas gå in i en lågkonjunktur nästa år. 
 
Sedan den senaste lågkonjunkturen 2009 har många nya företag och även banker tillkommit, aktörer som inte har någon tidigare erfarenhet av konjunkturnedgångar. Här kan Almis rådgivare, många med erfarenhet av lågkonjunktur, stötta med rätt åtgärder.  

- Vi på Almi kan hjälpa dig att förbereda dig genom att simulera olika scenarier och analysera hur de påverkar kassaflöde och likviditet, säger Elin Stark.

 

Tre råd till företagare 


Elin Stark rekommenderar entreprenörer att förbereda sig i tid: 
 
Ta kontrollen över kassaflöde och likviditet genom ett nära samarbete med finansiärer, banker, ägare och Almi. 
Säkra upp alla led i försörjningskedjan så gott det går genom att skapa goda relationer med dina leverantörer. 
Undvik att sätta dig i krisläge. Försök var öppen för de nya möjligheter som skapas i en lågkonjunktur. Kanske blir du en Fågel Fenix. 

Simulera scenarier 


- Vi på Almi kan hjälpa dig att förbereda dig genom att simulera olika scenarier och analysera hur de påverkar kassaflöde och likviditet, säger Elin Stark.  
 
- Vi kan också bistå med finansiering och ta fram ett helhetsupplägg tillsammans med din bank, ägare eller annan finansiär. 
 
Ta gärna kontakt med oss på Almi på din ort. Du hittar kontaktuppgifter på vår webbplats, och du kan också nå oss på sociala medier. 

Kontakta oss

Ring oss på 0771-55 85 00 eller fyll i kontaktformuläret. Vi kommer att svara dig via e-post.
*
*
*
*
?