Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
20 januari 2022

Vad ska företagare hålla koll på 2022?

Nytt år och nya möjligheter, men också nya utmaningar. Vi har frågat Agneta Olsson, VD Almi Väst och Henrik Jansson, VD Almi Invest Västsverige om vad de tror blir extra viktigt att fånga och ta in i affären under 2022. Vad tänker du?   

 

Optimismen växer och vi anar ljusare tider. Det bubblar av entreprenörskap i Västsverige. Samtidigt står en ny verklighet för dörren och vi behöver tänka nytt. Omställningsförmåga är den kanske viktigaste superkraften för livskraftiga företag.

 

Förvånansvärt många små och medelstora företag i väst har klarat sig mycket bra under det gångna året och ser en fortsatt hög efterfrågan på varor och tjänster. Rekordmånga har också valt att starta nya företag.

 

Vad borde man som företagare ta med sig in i den nya fasen? Vilka krav ställer kunderna? Vad förväntar sig medarbetarna? Vad kommer aldrig bli som förr? Är vi rätt ute Dela din bästa spaning! Liggande nr 2 (1).png

 

Fyra spaningar av Agneta Olsson, VD Almi Väst

1. De nya entreprenörerna överraskar med sin bredd i bakgrund och åldrar. Tolv år eller 70+ - de är snabba, digitala och globala. Den nya tekniken öppnar dörren för fler. Etablerade företag bör hålla koll, lyssna och lära.

2. Hållbarhet som kärna i affärsmodellen hjälper dig att gå från fluffiga ord och höga ambitioner till konkret och hållbar förändring. Dina kunder och framtidens medarbetare förväntar sig det.

3. Flexibla produktions- och leveranskedjor är avgörande. Vilka är dina sårbara punkter? Många företag tar nu hem produktion och väljer underleverantörer på flera håll och närmare håll.

4. Framtidens arbetsplats – både hemma och från kontor. Ett kontor att längta till, såväl i inredning, funktion som atmosfär, blir av vikt för att attrahera medarbetare.

 

Fyra spaningar av Henrik Jansson, VD och Fund Manager, Almi Invest Västsverige

1. Mycket mer riskvilligt kapital finns nu i marknaden. Som entreprenörer är det otroligt viktigt att göra en bra analys av vilken aktör som passar dig bäst! Det är inte alltid den som är mest ivrig.

2. Digitala arbetssätt ger stora mervärden och är här för att stanna.  Gör analysen för att hitta rätt mix mellan flexibla och effektiva digitala arbetssätt och personliga möten, som ger energi och bygger kultur.

3. Ligg ännu närmare dina kunder än vad du normalt gör. Lyssna! Krisen tvingar fram nya behov och beteenden som du kan möta. I dialogen kan du också skapa förståelse för din egen situation.

4. Ökad tillit i relationen ledare-medarbetare är ett måste när din arbetskraft sitter både hemma och långt bort. Som ledare behöver du vara trygg med att dina medarbetare gör det du förväntar dig av dem.