Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Almi Gotland söker vd

Almi Gotland söker ny vd, eftersom den nuvarande går vidare inom Almi och tillträder en tjänst på moderbolaget i Stockholm. Vd rapporterar till Styrelseordförande för Almi Gotland, samt även till Chef Almi Företagspartner som är placerad på moderbolaget. På Almi Gotland arbetar idag 9 personer, där alla rapporterar direkt till vd.

 

Uppgifterna för vd är bland annat:

 • Att öka marknadsorienteringen av organisationen.
 • Att göra fler affärer.
 • Att öka kundkännedomen om Almi.
 • Att fortsatt arbeta i linje med strategin ”ett Almi”.
 • Att skapa ett gott resultat i verksamheten enligt de KPI:er som finns angivna i den nya strategin.
 • Att rapportera till styrelse och huvudkontor samt tillse att rapporter och dokumentation är enligt de föreskrifter som finns.
 • Att vara projektledare och driva större projekt och därmed tillse att rapportering, rekvisitioner och projektekonomin är enligt befintliga föreskrifter.
 • Att vara beslutsfattare vid kreditgivning och tillse att kreditgivning sker enligt de kreditinstruktioner som finns för bolaget.
 • Att leda medarbetarna till bra prestationer samt att säkerställa en god arbetsmiljö.

Den vinnande kandidaten har ett starkt involverande ledarskap, är lyhörd inför teamet och bidrar med energi, entusiasm och ett starkt engagemang i helheten.

 

Profilen

Utbildning

 • Relevant akademisk utbildning, t ex civilekonomexamen.

Språk

 • Flytande svenska i tal och skrift, med en god verbal förmåga.
 • Goda kunskaper i engelska.

Erfarenheter och kunskap

 • Erfarenhet från kommersiella och utåtriktade roller med stort kundfokus i tillverkande eller tjänsteproducerande verksamheter, t ex som vd, AO-chef eller Marknads/Försäljnings-ansvarig.
 • Van vid att arbeta med strategiskt ledningsgruppsarbete.
 • Kunskap om kreditgivning, finansiering, affärsutveckling och försäljning.
 • Erfarenhet av att arbeta med hög grad av delegerat ansvar, att ställa tydliga krav och följa upp.
 • Dokumenterad erfarenhet av förändringsledning.
 • God kännedom om och intresse för näringslivet med fokus på små och medelstora företag, samt förutsättningar och villkor för entreprenörskap.
 • Stor vana av att arbeta externt, att utveckla relationer samt arbeta med samarbeten och samverkansfrågor.
 • God förhandlingsvana.
 • Erfarenhet av att ha representerat sitt bolag i externa sammanhang.
 • God förståelse och intresse för omvärldsbevakning och hur globala trender så som digitalisering, urbanisering, internationalisering osv påverkar den regionala marknaden.
 • God förståelse för det offentliga systemet både ur ett regionalt och ett nationellt perspektiv.

Kompetenser och egenskaper

 

Ledarskap

 • Stabil och trygg ledare med genuint intresse för ledarskap och att utveckla andra.
 • Tydlig med mål och förväntningar samt duktigt på att följa upp och ha förmågan och modet att även sätta ner foten vid behov.
 • Lyhörd och vara intresserad av all delar inom ansvarsområdet.

Kommunikation

 • Förmåga att kommunicera på ett tydligt och inspirerande sätt både internt och externt, ha karisma och pondus.
 • Utåtriktad, marknadsinriktad samt omvärldsorienterad med förmågan att skapa goda relationer.

Samverkan

 • Bidra med energi, vara prestigelös, öppen, utåtriktad och värdesätta ett gott samarbete såväl  nternt samt externt.
 • Diplomatisk och lyhörd med en förmåga att få med sig andra; denna roll är en del av en helhet och det är viktigt att personen bidrar till helheten.

Affärsmässighet

 • Utvecklingsinriktad, målfokuserad, bra på att tänka lösningar och hitta vägar.
 • En stark handlingsförmåga och ett mod att fatta tuffa beslut och stå för dessa.
 • Känsla för entreprenörskap.

Kundfokus

 • Affärsinriktad med fokus på försäljning, att göra affärer, att vara i marknaden och nära kunden.

Almis uppdrag

 • Förståelse och intresse för Almis uppdrag som offentligt ägt bolag.
 • Förmåga att föra en bra relation och dialog med de regionala ägarna.
 • Förståelse för det politiska styret och logiken i politiken; vara nyfiken på ett offentligt uppdrag.

Placering

 • Almis kontor i Visby.
 • Rollen innebär en del resande, främst inom regionen.

Din ansökan skickar du till  almi@boyden.com

Sista ansökningsdagen är den 21 maj.