Vill du också se fler växande och framgångsrika företag i Sverige?

Vi älskar företagande och hjälper Sveriges små och medelstora företag att växa på uppdrag av stat och region. Hos oss får du erfara en mix av erbjudanden som alla verkar för hållbar tillväxt, vare sig det handlar om att upptäcka nästa enhörning, investera i klimatinnovationer, eller att hjälpa mer etablerade företag i den gröna omställningen.

Genom vårt traineeprogram kommer du att få möjlighet att utveckla djupa insikter om vår verksamhet på flera nivåer och områden.

Det här är en möjlighet att kickstarta karriären och bli en del av en verksamhet med ett samhällsnyttigt uppdrag och en unik mix av tjänster – rådgivning, lån och riskkapital. Du har driv, ambition och vill, liksom oss, hjälpa till att utveckla idéer, innovationer och företag. Samtidigt kan du förvänta dig stora möjligheter till värdefulla erfarenheter och snabb utveckling genom att jobba nära ledande personer och kompetenta kollegor.

Vad kan du vänta dig?
Du utgår från Stockholm, men under din traineeperiod kommer du att resa runt en del för att lära känna hela Almis erbjudande. Vi finns där företagen finns och har kontor på 40 orter.

Kickstarta karriären 
Den första tiden består av löpande arbete i strategiska projekt, samtidigt som du kommer att jobba operativt och få inblick i olika delar av Almis verksamhet. Därefter får du möjlighet att – baserat på vad som är betydelsefullt för Almi och dig – fördjupa dig inom ett område, som du förhoppningsvis vill fortsätta med efter avslutat traineeprogram.

Bli en unik del av vårt nätverk och bidra till att forma framtidens Almi
Du kommer att lära känna kollegor, partners, företag och portföljbolag från olika delar av verksamheten. Det ger dig information som kan hjälpa dig att utveckla och sprida idéer och lösningar som kan vara avgörande för vår verksamhet.

Få en personlig mentor 
Under din traineeperiod kommer du få en mentor – hen ger dig både vägledning och och agerar bollplank för maximal utveckling under traineeperioden.. Samtidigt har du möjlighet att bidra med nya perspektiv och insikter på verksamhets- och kundutmaningar tillbaka.

Möt några av dina blivande kollegor

Vad är det bästa med att jobba på Almi?

"I Almi finns en fantastiskt fin samarbetskultur, där vi tillsammans arbetar för att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Det bidrar till både inspiration och engagemang hos oss som medarbetare samt ute hos företagen."

David Carlsson, affärschef

"Att arbeta som investerare i innovativa bolag med drivande entreprenörer är fantastiskt roligt."

Nataša Pahlm, Fund Manager

"I Almi finns en otroligt stor kompetens som bidrar till ständigt lärande. Att tillsammans bidra till Sveriges små- och medelstora företags utveckling är väldigt stimulerande."

Fredric Genberg, vd Almi Nord

"Det är ett tillsammansprojekt, där nya idéer föds och nätverk flätas samman. Tillsammans bygger vi en positiv kultur där företag växer och når sin fulla potential."

Maggie Malek, rådgivare

"Att jobba på Almi ger mig möjlighet att vara entreprenör, i olika roller och företag varje dag."

Adam Silverlid, rådgivare

Vi är Sveriges mest aktiva företagsutvecklare

På Almi är vi cirka 500 medarbetare som finns på ett fyrtiotal orter över hela landet. Vi har alla ett starkt gemensamt intresse – vi vill se fler växande och framgångsrika företag i Sverige.

Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag. Genom dotterbolaget Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé.

Så kan Almi hjälpa dig

Vi ger näring till Sverige genom att erbjuda finansiering i form av lån och riskkapital samt stöd och vägledning inom affärsutveckling till små och medelstora företag.

Lån
Jag vill
Finansiera företaget med lån från Almi
Riskkapital
Jag vill
Ta in riskkapital som nytt ägarkapital
Affärsutveckling
Jag vill
Utveckla mitt företag och göra det redo för framtiden