Jan Sinclair, tf. vd och koncernchef Almi

Jämställdheten stagnerar i styrelserummen

Pressmeddelande

Publicerat:

08 mars 2024, 06:30

Pressmeddelande

Årets styrelsekartläggning från Almi visar samma andel kvinnor i företagens styrelser som föregående år. Undersökningen visar även att det är oförändrat avseende företag med jämställda styrelser och andel företag som har minst en kvinna i styrelsen. Likadant är det för andelen kvinnor som håller i ordförandeklubban, som ligger på samma nivå som föregående år. Årets enda ökning är andelen företag som har en kvinna som vd, den stiger med endast en procentenhet.

- Årets styrelsekartläggning visar att utvecklingen har rent av stagnerat. Resultaten från forskning visar tydligt nyttan med jämställda styrelser och Almi ser ett stort värde i att kontinuerligt lyfta fram fakta som gynnar mångfald och tillväxt. Styrelsekartläggningen presenteras i år för nionde gången och detta är första gången vi står still. Det är hög tid att vi lägger i en högre växel i jämställdhetsarbetet, säger Jan Sinclair, tf. vd på Almi.

- Det är en oroande utveckling eftersom vi inom Almi ser kraften med ett aktivt och jämställt styrelsearbete. I en tid med stark förändring behövs en stor bredd av kompetenser för att tolka omvärlden och vi alla vill göra affärer med och jobba i justa bolag, säger Anna Lundmark-Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen.

Nyckeltal Sverige (föregående år)

- Andel företag med kvinna som vd: 15% (14%)

- Andel bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot: 41% (41%)

- Andel bolag med kvinna som styrelseordförande: 15% (15%)

- Andel bolag utifrån hur jämställt bolaget är: 16% (16%)

Här finns rapporten i sin helhet>>

FAKTA

Statistiken i Styrelsekartläggningen 2024 är framtagen av Almi och visar statistik för hela Sverige, län för län. Data har inhämtats från UC i december månad 2023 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

I Sverige fanns vid mättillfället:

121 930 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
64 375 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.

Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över mer än en tioårsperiod.