Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Almi Företagspartner Nord upphandlar konsulter

Almi Företagspartner Nord inbjuder till upphandling av ramavtal gällande konsulter inom följande fyra delområden. 

 

  • Affärsrådgivning
  • Marknad/Försäljning
  • Digital Transformation
  • Ledarskap, ägare, styrelse, styrning och organisation i tillväxtföretag.

Almi har för avsikt att teckna ramavtal med en eller flera leverantörer per delområde.

 

De konsulttjänster som nu upphandlas avser dels arbete för Almis kunder dels för Almis interna arbete med egen kompetensutveckling. Deltagande företag finns i alla branscher och kan vara såväl nyare som etablerade företag. Marknaden för kunderna är lokal till internationell. Deltagande företag finns i hela Almi Nords geografi, dvs Västerbottens- samt Norrbottens län.

Total avropsvolym fördelat på ovanstående områden beräknas uppgå till ca 4 MSEK.

 

Avtalstiden är 2 år med möjlighet för Almi att förlänga avtalet med ytterligare 1 + 1 år

 

Sista anbudsdag är 21-05-28

 

Samtliga dokument finns tillgängliga på www.e-avrop.com

 

 Välkommen med er ansökan!