Allmänna råd till dig som vill bli leverantör

Att som leverantör lämna anbud till offentlig sektor kan ibland upplevas komplicerat. Vi vill därför ge några råd till er som vill lämna anbud.

Inom Almi arbetar vi affärsmässigt och vill ha en dialog som främjar ett gott samarbete med våra leverantörer och anbudsgivare. Men det är många formaliteter som måste vara avklarade när du ska lämna anbud till ett statligt företag. Den här listan kan hjälpa dig.

Att tänka på när du lämnar anbud

 • Läs förfrågningsunderlaget noggrant i god tid. Läs också omgående eventuella kompletteringar, frågor och svar som kan uppstå under anbudstiden.
 • Påtala eventuella brister i underlaget så tidigt som möjligt under anbudstiden. Ställ frågor så tidigt som möjligt om något är oklart.
  Kontrollera alla viktiga datum.
 • Behöver ni förlängd anbudstid, ansök om detta i tid. Tänk dock på att det inte är säkert att det blir godkänt.
 • Utforma ert anbud enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget.
 • Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till anbudet.
  Notera de krav som vi ställer i underlaget och se till att ni uppfyller dem – även om kraven inte känns relevanta för er.
 • Skicka in anbudet enligt de anvisningar som finns i förfrågningsformuläret.
  Se till att anbudet kommer till Almi i rätt tid. Vi får inte anta ett anbud som kommer in för sent utan måste förkasta det.