Genomförda upphandlingar

 1. Kreditupplysningstjänster
 2. Produktion av analog och digital kommunikation
 3. Webbaserad IT-tjänst för administration av seminarieverksamhet
 4. Affärsrådgivare till IFS Rådgivning i Västra Götaland
 5. Sjukvårdsförsäkring
 6. Nykundsbearbetning och varumärkesbyggande tjänster till Skåne
 7. Försäkringsmäklare
 8. Koncernträff 2015
 9. Produktion av PR
 10. Almi-koncernens IT-tjänster
 11. Verksamhetsutveckling för Stockholm Sörmland
 12. Besöksbokning och nykundsbearbetning till Väst
 13. Kontorsmöbler för Östergötland
 14. Lokalvård för Östergötland
 15. Expertkonsulter till Jönköping
 16. Konferensanläggning
 17. Produktion av kommunikation till Väst
 18. Bemanningsföretag till Väst
 19. Innovationsrådgivare till Nord
 20. Konsulter till Mitt
 21. Bemanningstjänster till Stockholm och Östersund
 22. Expertkonsulter till Östergötland
 23. Affärsrådgivare till Östergötland
 24. Rådgivare till Väst
 25. Systemstöd för Almi-koncernen
 26. Expertkonsulter till Uppsala
 27. Affärsrådgivare till Uppsala
 28. Resurser för marknadskommunikation till Mitt
 29. Affärsrådgivare till Mälardalen
 30. Expertkonsulter till Mälardalen
 31. Innovationskonsulter till Kalmar län
 32. Tryckeritjänst
 33. Produktionsbyrå
 34. Koncernträff hösten 2016
 35. Försäkringar
 36. Projektledare till GävleDala
 37. Revisionstjänster
 38. Utvärderare
 39. Följeforskare till projektet TRIUMF
 40. Coacher och föreläsare
 41. Lönehantering
 42. Telefoni
 43. Rekryteringsföretag
 44. Temaexperter till GävleDala
 45. Expertkonsulter till Almi Nord
 46. Varumärkesutveckling
 47. Kreditupplysningstjänster
 48. Konsulttjänster för kompetensutveckling/utbildning
 49. Upphandling av följeforskare Almi Företagspartner GävleDala AB
 50. Upphandling konsulttjänst affärsrådgivare med fokus på tillväxtrådgivning till Almi Företagspartner Nord AB.
 51. Internrevisorer för koncernen Almi.
 52. Upphandling av rekryteringstjänster tjänstemän.
 53. Upphandling av temaexperter till Almi Företagspartner GävleDala AB
 54. Upphandling av kommunikationstjänster för Almi Företagspartner GävleDala AB
 55. Upphandling av nykundsbearbetning och varumärkesbyggnad för Almi Företagspartner GävleDala AB
 56. Rådgivare med fokus på tillväxt för Almi Företagspartner Väst
 57. Upphandling av sjukvårdsförsäkring till Almi Företagspartner AB
 58. Koncernträff 2018 för Almi Företagspartner AB
 59. Specialist ägarskiften Almi Företagspartner GävleDala
 60. Konsulttjänster i entreprenörsprogram Almi Företagspartner Blekinge
 61. Upphandlingskonsulter Almi företagspartner AB
 62. Mentorutbildare Almi Värmland
 63. Utvärderare Almi Östergötland
 64. Följeforskare Almi Stockholm Sörmland AB
 65. Tillväxtrådgivning för Almi Nord AB
 66. Almi Invest upphandlar Business Controller
 67. Almi Uppsala upphandlar expertkonsulter
 68. Almi Stockholm upphandlar expertkonsulter
 69. Almi Mälardalen upphandlar expertkonsulter
 70. Almi Värmland upphandlar expertkonsulter
 71. Almi Östergötland upphandlar expertkonsulter
 72. Almi Företagspartner upphandlar kontorsservice
 73. Upphandling av juridiska tjänster
 74. Almi GävleDala upphandlar expertkonsulter
 75. Upphandling molnbaserat ärendehanteringssystem (CRM) -AVBRUTEN-
 76. IT-leverantör
 77. Almi Företagspartner Jönköping AB upphandlar expertkonsulter
 78. Almi Företagspartner Skåne AB upphandlar leverantör av digitalt sälj och marknadsföringsverktyg
 79. Upphandling av IT-konsulter-konsultmäklare
 80. Almi Företagspartner AB upphandlar konsulter och konsultmäklare inom området Managementtjänster
 81. Koncernen Almi Företagspartner AB upphandlar en CRM-plattform som SaaS-lösning
 82. Almi Företagspartner GävleDala AB söker följeforskare till projektet hållbar Tillväxt
 83. Almi Företagspartner Kalmar AB upphandlar temakonsulter
 84. Upphandling av HR -system
 85. Almi Företagspartner GävleDala upphandlar leverantörer med fokus kommunikation, event och marknadsföring
 86. Almi Företagspartner AB upphandlar revisionstjänster
 87. Almi Företagspartner Gotland AB upphandlar Temakonsulter
 88. Almi Företagspartner upphandlar talare
 89. Almi Företagspartner upphandlar CRM-tjänsteleverantör
 90. Almi Företagspartner AB upphandlar försäkringsadministration
 91. Almi Företagspartner AB upphandlar expertkonsulter inom område hållbarhet
 92. Almi Företagspartner Nord upphandlar konsulter
 93. Almi Företagspartner Skåne upphandlar konsulter
 94. Almi Företagspartner upphandlar leverantör för internrevision
 95. Almi Företagspartner Mälardalen AB upphandlar utvärderare/följeforskare avseende projektet, Hållbar omställning
 96. Almi Företagspartner Väst upphandlar kommunikation och PR konsult
 97. Almi Företagspartner Väst upphandla lokalvård
 98. Almi Företagspartner AB upphandlar en helhetsleverantör för digitala event/webinar/studioinspelningar
 99. Almi Företagspartner Mälardalen AB upphandlar ett flertal Expertkonsulter
 100. Almi Företagspartner Jönköping AB upphandlar eller flera konsulter för utvärderingsinsatser för olika EU-projekt där Almi är projektägare
 101. Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB upphandlar ramavtal gällande konsulter
 102. Almi GävleDala söker en /fler rådgivare inom affärsutveckling
 103. Almi Uppsala upphandlar en operativ resurs i marknad och kommunikation
 104. Almi Företagspartner upphandlar sjukvårdsförsäkring
 105. Almi Förtagspartner upphandlar extern telefonbearbetning
 106. Almi Företagspartner inbjuder till upphandling av systemlösningar för HR och lön
 107. Almi upphandlar leverantörer för rekryteringstjänster
 108. Almi AB upphandlar kontorsmöbler och belysning
 109. Almi Företagspartner Jönköping AB upphandlar kommunikation och marknadsföring
 110. Almi Företagspartner Mälardalen upphandlar utvärderare för EU-projekt
 111. Almi GävleDala och Almi Värmland upphandlar utvärderare avseende projektet Accelerera Hållbar Omställning
 112. Almi Företagspartner Kronoberg, Kalmar, Gotland och Jönköping AB upphandlar ett flertal expertkonsulter
 113. Almi Företagspartner Mälardalen AB söker en eller flera utvärderare för EU-finansierade projekt
 114. Almi Företagspartner Östergötland AB upphandlar Expertkonsulter inom 12 olika anbudsområde.
 115. Almi Företagspartner Östergötland söker utvärderare till EU -finansierat projekt
 116. Almi Företagspartner Stockholm Sörmland upphandlar utvärderingsinsatser av Almis projektverksamhet
 117. Almi AB Upphandlar system för hållbart företagande