Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Almi Företagspartner AB upphandlar försäkringsadministration

Almi Företagspartner AB upphandlar försäkringsadministration för Almi-koncernens samtliga bolag. 

Uppdraget i korthet

Almi vill få en tillförlitlig samarbetspartner som ansvarar för vår försäkringsadministration. Almi vill ha en partner med ett system / databas där Almi och leverantören kan söka/hantera detaljerad information kring Almis pensioner som underlag för rapporter och analyser men även följa upp pensionskostnader utifrån löneväxling, sjukskrivningar, föräldraledighet mm i våra 27 st. bolag. Samarbetspartnern ska även agera mot pensionsmäklare och pensionsbolag i de fall uppgifter ändras eller inte är korrekta och även säkerställa att Almi gör korrekta avsättningar till samtliga medarbetares tjänstepension.  Avtalstiden är 3 år med option på förlängning på 1 år.

 

Sista anbudsdag är 2021-05-06

 

Välkommen med er ansökan!

 

Samtliga dokument finns för nedladdning på www.e-avrop.com