Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Almi Företagspartner Jönköping AB upphandlar kommunikation och marknadsföring

Almi Företagspartner Jönköping AB söker efter en eller fler leverantörer som kan arbeta med delar av Almi Jönköpings kommunikation och marknadsföring. Almi har för avsikt att teckna ramavtal med en eller flera leverantörer per område.

 

Almi  har behov av leverantörer av följande uppdrag:

  • Konceptuell design
  • Produktion av hemsidor hantera/uppdatera hemsidor, sökmotoroptimering som kan bli aktuellt för projekt och events
  • a) Textproduktion (t.ex. white papers eller längre texter såsom intervjuer eller korta säljande budskap), produktion av pressmeddelanden, inbjudningar eller införsäljande utskick, layouts för digitalt och tryckt material t.ex. roll-ups och broschyrer.
  • b) Innehållsproduktion till SoMe, annonsering på SoMe/Google och annonsproduktion till SoMe
  • Fotografering (ofta personer), produktion av kortare filmer t.ex. korta intervjuer som delas på sociala medier
  • Produktion av poddar

 Avtalen beräknas träda i kraft under september 2022. Avtalstiden är tre (3) år med möjlighet till ett (1) års förlängning.

 

Sista anbudsdag är 2022-07-07

 

Samtliga dokument finns att ladda ner på www.e-avrop.com