Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Almi Företagspartner AB upphandlar expertkonsulter inom område hållbarhet

Almi Företagspartner AB, önskar upphandla Expertkonsulter inom området affärsutveckling med fördjupning inom Hållbarhet.

 

Syftet är att bidra till att företag med tillväxtpotential får stöd i sin utveckling och att vi får fler långsiktigt hållbara företag i Sverige.

 

Huvudområden kommer att vara Hållbart: Ledarskap, Övergripande strategiskt hållbarhetsarbete i företagen, Konsumentfrågor, Miljöfrågor, Affärsetik, Mänskliga rättigheter samt Arbetsförhållanden. Som anbudsgivare kan ni offerera på ett eller flera av dessa områden.

 

Beräknad total volym för uppdragen bedöms ligga mellan 7,5 och 8 MSEK under avtalstiden.

Sista anbudsdag är 2021-03-30

 

Avtalen beräknas träda i kraft under våren 2021 och ska gälla fram till 2022-12-31 med möjlighet till förlängning med ett (1) + ett (1) år.

 

Samtliga dokument kan laddas ner på www.e-avrop.com

 

Välkommen med ert anbud!