Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Genomförda upphandlingar

1. Kreditupplysningstjänster

2. Produktion av analog och digital kommunikation

3. Webbaserad IT-tjänst för administration av seminarieverksamhet

4. Affärsrådgivare till IFS Rådgivning i Västra Götaland

5. Sjukvårdsförsäkring

6. Nykundsbearbetning och varumärkesbyggande tjänster till Skåne

7. Försäkringsmäklare

8. Koncernträff 2015

9. Produktion av PR

10. Almi-koncernens IT-tjänster

11. Verksamhetsutveckling för Stockholm Sörmland

12. Besöksbokning och nykundsbearbetning till Väst

13. Kontorsmöbler för Östergötland

14. Lokalvård för Östergötland

15. Expertkonsulter till Jönköping

16. Konferensanläggning

17. Produktion av kommunikation till Väst

18. Bemanningsföretag till Väst

19. Innovationsrådgivare till Nord

20. Konsulter till Mitt

21. Bemanningstjänster till Stockholm och Östersund

22. Expertkonsulter till Östergötland

23. Affärsrådgivare till Östergötland

24. Rådgivare till Väst

25. Systemstöd för Almi-koncernen

26. Expertkonsulter till Uppsala

27. Affärsrådgivare till Uppsala

28. Resurser för marknadskommunikation till Mitt

29. Affärsrådgivare till Mälardalen

30. Expertkonsulter till Mälardalen

31. Innovationskonsulter till Kalmar län

32. Tryckeritjänst

33. Produktionsbyrå

34. Koncernträff hösten 2016

35. Försäkringar

36. Projektledare till GävleDala

37. Revisionstjänster

38. Utvärderare

39. Följeforskare till projektet TRIUMF

40. Coacher och föreläsare

41. Lönehantering

42. Telefoni

43. Rekryteringsföretag

44. Temaexperter till GävleDala

45. Expertkonsulter till Almi Nord

46. Varumärkesutveckling

47. Kreditupplysningstjänster

48. Konsulttjänster för kompetensutveckling/utbildning

49. Upphandling av följeforskare Almi Företagspartner GävleDala AB

50. Upphandling konsulttjänst affärsrådgivare med fokus på tillväxtrådgivning till Almi Företagspartner Nord AB.

51. Internrevisorer för koncernen Almi.

52. Upphandling av rekryteringstjänster tjänstemän.

53. Upphandling av temaexperter till Almi Företagspartner GävleDala AB

54. Upphandling av kommunikationstjänster för Almi Företagspartner GävleDala AB

55. Upphandling av nykundsbearbetning och varumärkesbyggnad för
Almi Företagspartner GävleDala AB

56. Rådgivare med fokus på tillväxt för Almi Företagspartner Väst

57. Upphandling av sjukvårdsförsäkring till Almi Företagspartner AB

58. Koncernträff 2018 för Almi Företagspartner AB

59. Specialist ägarskiften Almi Företagspartner GävleDala

60. Konsulttjänster i entreprenörsprogram Almi Företagspartner Blekinge

 

61. Upphandlingskonsulter Almi företagspartner AB

 

62. Mentorutbildare Almi Värmland

 

63. Utvärderare Almi Östergötland

 

64. Följeforskare Almi Stockholm Sörmland AB

 

65. Tillväxtrådgivning för Almi Nord AB

 

66. Almi Invest upphandlar Business Controller

 

67. Almi Uppsala upphandlar expertkonsulter

 

68. Almi Stockholm upphandlar expertkonsulter

 

68. Almi Mälardalen upphandlar expertkonsulter

 

69. Almi Värmland upphandlar expertkonsulter

 

70. Almi Östergötland upphandlar expertkonsulter

 

71. Almi Företagspartner upphandlar kontorsservice

 

72. Upphandling av juridiska tjänster

 

73. Almi GävleDala upphandlar expertkonsulter

 

74. Upphandling molnbaserat ärendehanteringssystem (CRM) -AVBRUTEN-

 

75. IT-leverantör

 

76. Almi Företagspartner Jönköping AB upphandlar expertkonsulter

 

77. Almi Företagspartner Skåne AB upphandlar leverantör av digitalt sälj och marknadsföringsverktyg

 

78. Upphandling av IT-konsulter-konsultmäklare

 

79. Almi Företagspartner AB upphandlar konsulter och konsultmäklare inom området Managementtjänster

 

80. Koncernen Almi Företagspartner AB upphandlar en CRM-plattform som SaaS-lösning

 

81. Almi Företagspartner GävleDala AB söker följeforskare till projektet hållbar Tillväxt

 

82. Almi Företagspartner Kalmar AB upphandlar temakonsulter

 

83. Upphandling av HR -system

 

84. Almi Företagspartner GävleDala upphandlar leverantörer med fokus kommunikation, event och marknadsföring

 

85. Almi Företagspartner AB upphandlar revisionstjänster

 

86. Almi Företagspartner Gotland AB upphandlar Temakonsulter

 

87. Almi Företagspartner upphandlar talare

 

88. Almi Företagspartner upphandlar CRM-tjänsteleverantör

 

89. Almi Företagspartner AB upphandlar försäkringsadministration

 

90. Almi Företagspartner AB upphandlar expertkonsulter inom område hållbarhet

 

91. Almi Företagspartner Nord upphandlar konsulter

 

92. Almi Företagspartner Skåne upphandlar konsulter

 

93. Almi Företagspartner upphandlar leverantör för internrevision

 

94. Almi Företagspartner Mälardalen AB upphandlar utvärderare/följeforskare avseende projektet, Hållbar omställning

 

95. Almi Företagspartner Väst upphandlar kommunikation och PR konsult

 

96. Almi Företagspartner Väst upphandla lokalvård

 

97. Almi Företagspartner AB upphandlar en helhetsleverantör för digitala event/webinar/studioinspelningar

 

98. Almi Företagspartner Mälardalen AB upphandlar ett flertal Expertkonsulter

 

99. Almi Företagspartner Jönköping AB upphandlar eller flera konsulter för utvärderingsinsatser för olika EU-projekt där Almi är projektägare

 

100. Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB upphandlar ramavtal gällande konsulter

 

101. Almi GävleDala söker en /fler rådgivare inom affärsutveckling

 

102. Almi Uppsala upphandlar en operativ resurs i marknad och kommunikation

 

103. Almi Företagspartner upphandlar sjukvårdsförsäkring

 

104. Almi Förtagspartner upphandlar extern telefonbearbetning

 

105. Almi Företagspartner inbjuder till upphandling av systemlösningar för HR och lön

 

106. Almi upphandlar leverantörer för rekryteringstjänster

 

107. Almi AB upphandlar kontorsmöbler och belysning

 

108. Almi Företagspartner Jönköping AB upphandlar kommunikation och marknadsföring

 

109. Almi Företagspartner Mälardalen upphandlar utvärderare för EU-projekt

 

110. Almi GävleDala och Almi Värmland upphandlar utvärderare avseende projektet Accelerera Hållbar Omställning

 

111. Almi Företagspartner Kronoberg, Kalmar, Gotland och Jönköping AB upphandlar ett flertal expertkonsulter

 

112. Almi Företagspartner Mälardalen AB söker en eller flera utvärderare för EU-finansierade projekt

 

113. Almi Företagspartner Östergötland AB upphandlar Expertkonsulter inom 12 olika anbudsområden

 

114. Almi Företagspartner Östergötland söker utvärderare till EU -finansierat projekt