Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

IT-leverantör

Almi Företagspartner AB har idag hela koncernens IT outsourcad till en extern leverantör. Avtalet går ut under våren 2020 och av den anledningen gör vi en ny upphandling av vår IT som tjänst.

 

Upphandlingen är ett helhetsåtagande för den vinnande leverantören att överta, införa och därefter som tjänst löpande tillhandahålla Almis IT -stöd, vilket översiktligt omfattar:

 

  • Styrnings- och ledningsfunktion för avtalade tjänster
  • Drift av applikationer och infrastruktur i molnet
  • Servicedesk/SPOC
  • Nätverk
  • PC-arbetsplats
  • Utskriftshantering
  • Stödtjänster

Upphandlingen sker med ett förhandlat förfarande med föregående annonsering. Sista ansökningsdag för denna ansökningsinbjudan är 2019-07-10.

 

Under hösten kommer en selektering att ske där 3-5 sökanden kommer att erbjudas ett fortsatt deltagande i upphandlingen, och erhålla det fullständiga förfrågningsunderlaget. Målbilden är att ett avtal kan tecknas vid årsskiftet 2019/2020.

Avtalstiden beräknas vara 6 år.

 

Almi består av ett moderbolag med 16 dotterbolag samt en underkoncern Almi Invest, med 11 dotterbolag. Totalt har koncernen ca 550 anställda fördelat på drygt 40 kontor fördelat över hela landet.

 

Välkommen med er ansökan!

Samtliga dokument finns att ladda ner på www.e-avrop.se