Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Upphandling av HR -system

Syftet med upphandlingen är att erhålla ett HR-system för att driva och utveckla Almis HR-process. Almi avser att upphandla ett användarvänligt och överskådligt HR-system som en SaaS-lösning. Systemet ska på ett flexibelt sätt och med hög funktionalitet stödja Almis HR-process.


Upphandlingen omfattar även drift, underhåll, förvaltning, utbildning och support av systemstödet med option på konsulttimmar relaterat till systemet.


Systemet ska erbjuda standardiserade processer men också utgöra en kapabel plattform för vidareutveckling av systemstöd anpassat efter Almis befintliga och framtida HR-processer.

 

Avtalstiden inklusive optionsår beräknas vara 9 år.


Sista dag för ansökan anges i systemet www.e-avrop.com

 

Välkommen med er ansökan!