Almi listar 7 tips till dig som företagare i kristider

Almi listar 7 tips till dig som företagare i kristider

Publicerat:

29 nov. 2023, 03:31

Nyhet

Skyhög inflation, galopperande el- och råvarupriser i kombination med höjda räntor. Det är verkligheten många företagare måste tampas med just nu. Trots utmaningarna finns det en hel del du kan göra för att rida ut stormen och skapa möjligheter - Almi listar 7 värdefulla tips för dig som företagare i kristider. 

Till vår hjälp har vi vår expert Staffan Arbring, affärschef på Almi Skåne, som delar med sig av sina bästa råd!


1. Finns det sätt att minska mina kostnader som företagare trots att allt kostar mer?

Det är viktigt att inte bli passiv och avvaktande i svåra tider. Vänta inte med att fatta svåra men nödvändiga beslut gällande till exempel omprioriteringar och prissjusteringar.

Ta kontrollen över kassaflödet och likviditet genom ett nära samarbete med finansiärer, banker, ägare, fastighetsförvaltare och Almi.

Försök att minimera elförbrukningen för att minska energikostnaden. Jaga inte billiga el-avtal, det är tidskrävande och påverkar bara en mindre del.


2. Är det möjligt att skapa tillväxt i ett bolag under en lågkonjunktur?

Ja, absolut. Var öppen för nya möjligheter som skapas i en lågkonjunktur. Den låga kronkursen gör svenska varor och tjänster attraktivare ur ett internationellt perspektiv. Detta skapar möjligheter att sälja mer på export samt hitta nya målgrupper internationellt.

Bredda din produktportfölj som kan attrahera nya kundsegment och satsa på att expandera utanför Sveriges gränser.

Om du vill ha hjälp med att se vilka möjligheter ditt företag har för att öka omsättningen och skapa tillväxt är projektet Fokus Tillväxt något för dig!


3. Vi har en bra affärsidé, men det känns riskfyllt att satsa när alla kostnader skenar. Samtidigt måste vi hålla oss konkurrenskraftiga. Vad ska vi göra?

Ur nöden kommer kreativitet, våga satsa även i sämre tider! Det är viktigare nu än någonsin att vara konkurrenskraftig. Med en ökad inflation minskar konsumtionen, därför gäller det att fortsätta vara relevant på marknaden trots en minskad köpkraft. Din nya affärsidé blir kanske det som hjälper er att rida ut stormen och till på köpet ta fler marknadsandelar.

Almi hjälper dig gärna med din nya affärsidé, vi erbjuder både verifieringsmedel och innovationslån.

Mer information om detta hittar du här!


4. Leverantörsmarknaden känns lite skakig just nu. Hur ska jag tänka i denna fråga?

Säkra upp alla led i försörjningskedjan. Närheten till samarbetspartners och leverantörer, både geografisk och relationsmässigt, är viktigt i dessa tider. Bli inte för beroende av ett fåtal, utan leta aktivt efter flera olika alternativ för att minska sårbarheten. Att hyra eller äga lagerlokaler närmare kunderna kan bli en konkurrensfördel.


5. Vi har ingen stor marknadsbudget. Hur når vi ut till våra målgrupper utan att bli ruinerade?

Digital marknadsföring/kommunikation och försäljning är ofta kostnadseffektivt och lättare att mäta.

Dra även nytta av dina nöjda och lojala kunder som kan vara ambassadörer för ditt varumärke i kundcase, webinars och events.

PR är förtjänad media och mer förtroendeingivande samt mycket billigare än en betald annons.

Jobba aktivt med dina partners, håll dem varma och se till att hålla dem uppdaterade för att få in fler värdefulla leads.


6. Vi har inte möjlighet att anställa fler och arbetsbelastningen hög. Hur skapar vi en hållbar arbetsmiljö samtidigt som vi måste hålla oss produktiva med knappa resurser?

Alla typer av bolag, små som stora, måste förbereda sig inför en stundande lågkonjunktur. Som jag nämnt tidigare kommer det bespara er mycket arbete genom att säkra leden i försörjningskedjan.

Mina övriga tips är:

  • Se över ansvarsfördelningen i teamet. Det blir ineffektivt om alla ska göra allt. 
  • Gör en kartläggning över hur teamet kan komplettera varandra.
  • Digitalisera verksamheten: Strömlinjeforma processer genom att automatisera repetitiva arbetsuppgifter. Integrationer mellan system, moln-tjänster, gemensamma digitala planeringsverktyg m.m.
  • Recycle and reuse! Gammalt marknadsmaterial kan ni säkert återanvända i olika former.
  • Anställ rätt kompetenser. Tänk på er framtida riktning och anpassa kandidaturvalet efter det.
  • Ha kul även i svåra tider och ta alla tillfällen i akt att fira framgångar!


7. Mina kunder börjar bli missnöjda. Jag har varit tvungen att höja priserna och mina leveranser tar längre tid. Hur hanterar jag detta?

Sträva alltid efter transparenta och ärliga relationer med dina kunder. Lova inte saker du inte kan hålla, det skapar bara irritation. Försök att uppnå kundservice i ”världsklass” - personlig, tillgänglig och lösningsorienterad. Många företag har bra produkter och tjänster, men med en hög servicenivå kan du verkligen skilja dig från konkurrenterna och skapa hållbara relationer och få en återkommande kundstock.  

Avslutningsvis en varm hälsning från Staffan: ta gärna kontakt med våra engagerade och kunniga företagsrådgivare på Almi. Vi kan hjälpa dig med både lån och råd genom att till exempel simulera olika scenarier och analysera hur de påverkar kassaflöde och likviditet. Vi kan även erbjuda finansiering och ta fram ett helhetsupplägg tillsammans med din bank, ägare eller annan finansiär.

Alla möten med oss är helt kostnadsfria! Varmt välkommen till oss på Almi!