Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Få koll på företagets ekonomi och lönsamhet

Öka lönsamheten i ditt företag genom att få koll på ekonomin

Undrar du varför det inte finns pengar på kontot även om affärerna går bra? Står du inför en satsning och är osäker på hur den kommer att påverka ditt företag? Vill du förbättra företagets lönsamhet och behöver hjälp med en handlingsplan, och tycker att ekonomiska rapporter och nyckeltal är svåra att förstå?

Då finns vi på Almi här för att räta ut frågetecknen! När du har träffat oss kommer du, oavsett intresse och kunskap inom företagsekonomi, att ha en tydlig och klar bild över ditt företags ekonomi samt en handlingsplan för just dina fokusområden.

Jag vill förstå mitt nuläge

Tillsammans tittar vi på ditt företags ekonomiska nuläge på ett enklare sätt än med traditionella rapporter. Det skapar ökad förståelse för den egna ekonomin, risker/utmaningar och lönsamheten. Vi utlovar aha-upplevelser och tips på hur du kan undvika de vanligaste fallgroparna.

 

Vi hjälper dig bland annat att:

 

  • Visualisera företagets ekonomi 
  • Jämföra ditt företags ekonomi med en konkurrent eller med branschen
  • Identifiera eventuella utmaningar
  • Se hur företaget kan finansieras framåt med egna medel och/eller lån

Jag vill veta hur olika åtgärder och mål påverkar min lönsamhet

Som företagare är det viktigt att förstå ekonomin i ditt företag. Små justeringar kan ha stor påverkan på din likviditet. Vi simulerar din framtida affär och ekonomi för att öka förståelsen för hur olika mål och åtgärder påverkar företagets ekonomi. 

 

Du kommer även att få en ökad förståelse för vad som krävs för att du ska öka din lönsamhet. Du får koll på hur resultat- och balansräkning hänger ihop och inte minst hur det påverkar kassaflödet. Genom att jämföra med konkurrenter eller branschen ökar dessutom förståelsen för hur olika strukturer på affärsmodell påverkar ekonomin.


Vi hjälper dig bland annat att:

 

  • Utvärdera och synliggöra dina framtida planer/scenarier
  • Få bättre insikt om vad som driver företagets lönsamhet och tillväxt
  • Jämföra din affärsmodell med konkurrenter eller branschen
  • Ta fram en handlingsplan med prioriterade utvecklingsområden för dig

Vi ställer frågorna, tillsammans hittar vi svaren. Vi utgår alltid från ditt företags behov, och oavsett om du har kommit långt i ditt företagande eller befinner dig i starten hjälper vi dig att gå från ord till handling i ditt företagande.

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Har du ett registrerat bolag?