Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Fördjupat affärsutvecklingsstöd hållbara affärer

  

Nu har ditt företag chansen att bli ett av de företag som får möjligheten att utveckla sin hållbara affär genom ett anpassat affärsutvecklingsstöd.

Vi vänder oss särskilt till företag med egna produkter och/eller egen tillverkning.

  

Hållbarhet hamnar allt högre på mångas dagordning och länets företag möter såväl ökade kundkrav, legala krav och krav från övriga intressenter så som finansiärer.

 

För att stötta företagen i omställningen till en mer hållbar affär kraftsamlar Almi, med start från april 2022, för att skapa förutsättningar för 50 företag att hitta sina affärsmöjligheter och utvecklingsområden kopplat till hållbarhet.

 

Satsningen finansieras av Europiska Regionalfonden (ERUF), Region Jönköpings län och Almi Jönköping. Tillsammans satsar man drygt 4,5 MSEK i projektet Growing Green för att utveckla hållbara affärer i länets produktägande och tillverkande, små och medelstora företag.  

 

Det här får du

Deltagaravgift

5.000 kr inkl. moms. 

 

Deltagaravgiften är kraftigt subventionerad och resterande kostnader betalas av  ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Tillväxtverket och Region Jönköpings län.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Projektledare Max Sundvall
- Genom en kombination av skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, hållbarhetsworkshops, coaching och tillgång till expertkonsulter påskyndar vi företagens omställning till en mer hållbar affär, Max Sundvall, projektledare.

Kontaktpersoner 

Max Sundvall, projektledare

036-30 65 12

max.sundvall@almi.se

 

Maria Thorén

036-30 65 05

maria.thoren@almi.se

 

Johanna Donker

036-30 65 17

johanna.donker@almi.se