Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Utvecklingscheckar
För företag som vill till nästa nivå!

Utvecklingscheckar

Vill du göra en ny satsning som ökar företagets konkurrenskraft och skapar nya värden i företaget? Då är detta något för dig! Utvecklingscheckarna är framtagna för att stödja kostnader för exempelvis utveckling av produkter, tjänster, marknader eller företag. Utöver utvecklingscheckarna får du även rådgivning av Almis erfarna rådgivare som tillsammans med dig går igenom företagets verksamhet och ekonomi.

Företag kan ansöka om en utvecklingscheck på mellan 20 000 kr och 200 000 kr – och då motsvarande max 50% av kostnaderna för sökt insats. Företagets medfinansiering får dock inte bestå av egen tid och/eller egen arbetsinsats. Genomförande av insats får pågå max 9 månader från det att checken beviljats.

Vem kan söka?

 

 • Små och medelstora företag med max 249 anställda (ink. koncerntillhörighet)
 • Omsättning: 2 - 100 mkr (ink. koncerntillhörighet)
 • Företaget ska ha en god ekonomisk ställning

För vad kan du söka?

 

 • Konsulttjänster
 • Projektanställning, för företaget ny kompetens
 • Mikroinvesteringar. Dettaa innebär att om de godkända kostnaderna uppgår till högst 60 000 kronor, får stödet även inkludera kostnader för t.ex. maskiner eller andra inventarier, s.k. mikrobidrag

Exempel på vad checken kan användas till

 

 • Utveckla en ny eller befintlig produkt eller tjänst
 • Marknadsutveckling till ny eller befintlig marknad
 • Företagsutveckling, exempelvis cirkulär ekonomi
 • Grön omställning, exempelvis energieffektivisering
 • Digitalisering

Exempel på vad checken inte kan användas till

 

 • Löpande kostnader och investeringar som ingår i
  företagets normala drift
 • Annonsering, mässor, hemsida
 • Investeringar som krävs enligt lagkrav, exempelvis vissa
  certifieringar eller tillstånd
 • Immaterialrättsliga kostnader, exempelvis patentansökan

Att tänka på

 

 • Inga kostnader som man söker för ska upparbetas innan beslut är taget
 • Insatsen får inte snedvrida lokal eller regional konkurrens

Almis erbjudande

 

Tillsammans med Almis erfarna rådgivare får du möjlighet att utvärdera din idé. Du får en grundlig genomgång av företagets verksamhet, ekonomi och hur insatsen skapar nya värden i företaget. Eftersom den globala efterfrågan på hållbara produkter, tjänster och infrastruktur ökar, är det en stark framgångsfaktor att integrera ett hållbart perspektiv i verksamheten. Diskussioner kring hållbarhet blir därför en naturlig del under rådgivningen. Du kommer även bli coachad
under och efter ansökningsprocessen. 

Ansökningsprocessen och viktiga datum

 

 • Är du intresserad av utvecklingscheckarna? Välkommen att redan nu lämna din intresseanmälan via formuläret längst ned på sidan så kontaktar vi dig inom kort och berättar mer
 • 1/10: Utlysningen öppnar, ansök via Almi
 • Du tilldelas en rådgivning tillsammans med en av Almis rådgivare
 • Ansökan fylls i och skickas in
 • 30/11: Utlysningen stänger 
 • 28/1: Beslutsdatum

Om insatsen beviljas

 

 • 1/2: Från och med nu kan du sätta igång med din insats
 • Regelbunden coachning med Almis rådgivare
 • 30/11: Insatsen avslutas
 • Senast 30/11: Slutrapport och rekvirering

Kontakt

Louise Brolin

0470-70 74 06

louise.brolin@almi.se

Vill ditt företag nå till nästa nivå?

Fyll i intresseanmälan nedan så hör någon av våra rådgivare av sig till dig inom kort. 

Hållbarhet

Målen för hållbar utveckling erbjuder stora möjligheter för näringslivet att utveckla sina affärer. Eftersom den globala efterfrågan på hållbara produkter, tjänster och infrastruktur ökar är det en stark framgångsfaktor att integrera ett hållbart perspektiv i sin verksamhet. Fler och fler företag har insett hur deras arbete med de globala målen kan fungera som en hävstång för ökad tillväxt och konkurrenskraft. Ett lyckat projektresultat ska skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i Kronoberg.

Utvecklingscheckarna är ett regionalt företagsstöd som finansieras av Region Kronoberg.

Intresseanmälan - jag vill veta mer!

Fyll i en intresseanmälan så återkommer vi.
*
*
*
*
?