Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Utvecklingscheckar
För företag som vill till nästa nivå!

Vill du göra en ny satsning som ökar företagets konkurrenskraft och skapar nya värden i företaget? Då är detta något för dig! Utvecklingscheckarna är framtagna för att stödja kostnader för exempelvis utveckling av produkter, tjänster, marknader eller företag. Utöver utvecklingscheckarna får du även rådgivning av Almis erfarna rådgivare som tillsammans med dig går igenom företagets verksamhet och ekonomi.

Företag kan ansöka om en utvecklingscheck på mellan 20 000 kr - 200 000 kr – och då motsvarande max 50 % av kostnaderna för sökt insats. Företagets medfinansiering får dock inte bestå av egen tid och/eller egen arbetsinsats. Genomförande av insats får pågå max 9 månader från det att checken beviljats.

Vem kan söka?

 

 • Små och medelstora företag i Kronobergs län med max 249 anställda (ink. koncerntillhörighet)
 • Omsättning: 2 - 100 mkr (ink. koncerntillhörighet)
 • Företaget ska ha en god ekonomisk ställning

För vad kan du söka?

 

 • Externa tjänster
 • Projektanställning, för företaget ny kompetens

Exempel på vad checken kan användas till

 

 • Utveckla en ny eller befintlig produkt eller tjänst
 • Marknadsutveckling till ny eller befintlig marknad
 • Företagsutveckling, exempelvis cirkulär ekonomi
 • Grön omställning, exempelvis energieffektivisering
 • Digitalisering

Exempel på vad checken inte kan användas till

 

 • Löpande kostnader och investeringar som ingår i
  företagets normala drift
 • Annonsering, mässor, hemsida
 • Investeringar som krävs enligt lagkrav, exempelvis vissa
  certifieringar eller tillstånd
 • Immaterialrättsliga kostnader, exempelvis patentansökan
 • Externa tjänster där konsulten/leverantören kan anses vara jävig. Du får inte välja konsult/leverantör som är närstående oavsett om denne avser en juridisk eller en fysisk person. Med närstående person avses bland annat make/maka, sambo, partner, förälder, barn och syskon. När det gäller juridiska personer avses koncernbolag eller företag/företagsgrupperingar där det finns ägarintresse.

Att tänka på

 

 • Inga kostnader som man söker för ska upparbetas innan beslut är taget
 • Insatsen får inte snedvrida lokal eller regional konkurrens

Almis erbjudande

 

Tillsammans med Almis erfarna rådgivare får du möjlighet att utvärdera din idé. Du får en grundlig genomgång av företagets verksamhet, ekonomi och hur insatsen skapar nya värden i företaget.

 

Eftersom den globala efterfrågan på hållbara produkter, tjänster och infrastruktur ökar, är det en stark framgångsfaktor att integrera ett hållbart perspektiv i verksamheten. Diskussioner kring hållbarhet blir därför en naturlig del under rådgivningen. Du kommer även bli coachad
under och efter ansökningsprocessen. 

Ansökningsprocessen och viktiga datum för ansökan 

 

 • Utlysningen öppnar den 1 april 2022 och ansöks via Almi 
 • Din intresseanmälan måste ha kommit in senast den 16 oktober för att vi ska kunna behandla den så var gärna ute i god tid
 • Du tilldelas en rådgivning tillsammans med en av Almis rådgivare
 • Ansökan fylls i och skickas in
 • 31/10, 2022: Utlysningen stänger 
 • 26/1, 2023: Beslutsdatum
 • 1/2, 2023: Insatsen beviljas från detta datum och framåt

Om insatsen beviljas

 

 • 1/2, 2023: Från och med nu kan du sätta igång med din insats
 • Regelbunden coachning med Almis rådgivare
 • 31/10, 2023: Insatsen avslutas
 • Senast 30/11, 2023: Slutrapport och rekvirering

För mer information kontakta

Silvia Estadella 

0470-70 74 06

silvia.estadella@almi.se

Vill ditt företag nå till nästa nivå?

Fyll i intresseanmälan nedan så hör någon av våra rådgivare av sig inom kort. 

Hållbarhet

Målen för hållbar utveckling erbjuder stora möjligheter för näringslivet att utveckla sina affärer. Eftersom den globala efterfrågan på hållbara produkter, tjänster och infrastruktur ökar är det en stark framgångsfaktor att integrera ett hållbart perspektiv i sin verksamhet. Fler och fler företag har insett hur deras arbete med de globala målen kan fungera som en hävstång för ökad tillväxt och konkurrenskraft. Ett lyckat projektresultat ska skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i Kronoberg.

Utvecklingscheckarna är ett regionalt företagsstöd som finansieras av Region Kronoberg.

Intresseanmälan - jag vill veta mer om utvecklingscheckarna!

Fyll i din intresseanmälan via formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer. Om du har problem med att fylla i eller skicka in intresseanmälan ber vi dig öppna sidan i en ny webbläsare och testa igen på nytt. Om problemet kvarstår kontakta Silvia Estadella, se kontaktuppgifter ovan.
*
*
*
*
*
?