Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Från idé till verklighet
- så skapar du en hållbar affärsmodell

Starta smart med Almi - från idé till verklighet

Har du en idé och/eller är i början av ditt företagsbyggande? Vill du ha någon att prata med om hur du kan bygga ett företag kring din idé? Med Starta smart utmanar vi och ställer de svåra frågorna, men alltid med ditt specifika behov som utgångspunkt. På så vis kan vi stötta dig till att ta din idé till en hållbar affärsmodell.

Vad innebär Starta smart?

Starta smart stöttar dig som företagare i ett tidigt skede. Det kanske är första gången du startar ett företag? Det passar även dig som driver ett företag men som vill utveckla något nytt. Starta smart ger ökad kunskap om hur du går från en idé till början till en verifierad affärsmodell. Du kan välja på två olika varianter av Starta smart beroende på hur du föredrar att jobba, individuellt eller i grupp med andra företagare i samma situation. Du kan även kombinera de två.

 

Oavsett vad du väljer så kommer du få tillgång till samma verktyg, ha utgångspunkt ur samma metodik, Lean start-up, och du kommer få hemuppgifter efter varje tillfälle.

Individuell coaching

I ”Starta smart coaching” kommer en rådgivare från Almi att ge dig stöd under vägen, vara ditt bollplank för att planera nästa steg i ditt företags utveckling. Du kommer att få stöd i att jobba fram din affärsmodell och testa den.

 

Allt utgår ifrån din situation och behov, och vi har lång erfarenhet av att ställa de rätta frågorna samt visa på alternativ för att driva ditt företag framåt. Du kommer även att få tips om möjliga finansieringslösning om det skulle bli aktuellt i framtiden.

 

Exempel på frågor som kommer behandlas under mötena:

 

 • Vilket kundbehov löser din idé?
 • Vem är din idealkund? 
 • Växer marknaden? Var? 
 • Hur fungerar branschen? 
 • Vad gör dig unik? Vilka är dina konkurrenter och var finns de? 
 • Hur ska du få lönsamhet i affären?
 • Hur ska du nå dina kunder? 
 • Vilka mål har du? Vad blir kritiskt för att nå dessa? 
 • Vilka finns i ditt värdenätverk? 
 • Vilka immateriella tillgångar har du? 

Mötena bygger på att du tar ansvar för åtgärder som följs upp vid nästa mötestillfälle. Hur många möten och hur ofta ni träffas bestäms tillsammans med din rådgivare och utgår från dina behov och vilken fas du befinner dig i.

Workshops i grupp

En serie på fem workshops hålls ihop av Almi, och genom att delta i dessa kan du förflytta din idé till en testad affärsmodell. Mycket tid ägnas åt att diskutera med andra i samma situation som du, då vi sätter samman grupper av företagare som är i liknande situation men inte har konkurrerande idéer.

 

I dessa möten ligger fokus på dig och din idé och deltagarna stöttar varandra i att lösa utmaningar och lära av varandra inför olika vägval. 

 

Varje möte har ett tema:

 

 • Från idé till affärsmodell 
 • Värdeerbjudande och konkurrenter
 • Ta dina första kunder och prissättning
 • Affärsekonomi
 • Hållbar utveckling, att växa och mål

Du förväntas delta vid alla tillfällen, då de hänger ihop och det är viktigt för gruppdynamiken.

Efter Starta smart coaching/workshops kommer du bland annat att:

 • ha formulerat en målbild på 1-3 år sikt
 • ha dokumenterat din affärsmodell i en Lean Canvas 
 • dokumenterat prioriterade områden samt ha en kortsiktig åtgärdsplan
 • … och mycket mer

Du har även möjlighet till fortsatt stöd av Almi då vi kan bidra på flera andra sätt under ditt företags utvecklingsresa. Vi har fler tjänster inom affärsutveckling och lån och övrig finansiering för företag som vill och kan fortsätta växa och förnya sig hållbart. Tillsammans med din rådgivare kan ni identifiera nästa steg för dig.

Vet du hur du ska prata med dina kunder för att ta reda på deras verkliga behov? 

 

Lär dig ställa rätt frågor till dina kunder för att verkligen få reda på deras behov

Jag vill bli kontaktad av en rådgivare

Framtidsdialog – rusta ditt företag för framtiden

När du tar del av affärstutvecklingstjänster eller ansöker om finansiering från Almi kommer du att ha en Framtidsdialog med oss, där företagets hållbarhetsarbete är i fokus. Hållbarhet har nämligen gått från att vara ett ”bra att ha” till en nödvändighet då både kunder, medarbetare och planeten kräver det. Det är här Framtidsdialogen kommer in.

 

Du får grundläggande kunskap om hållbarhetsområdet generellt men även kopplat till din affär och vilka utvecklingsområden som är relevanta för dig. Tillsammans med din rådgivare har du en dialog där ni tittar specifikt på din verksamhet. Du får också stöd i att prioritera vad nästa steg är. På så vis står du bättre rustad för framtiden och kan vara säkrare på att du lägger tid och/eller pengar på rätt saker.

 

Pris: kostnadsfritt
Tid: 10-20 minuter förberedelse digitalt + cirka en timme med din rådgivare.

Är du intresserad av att utveckla ditt företag? 

 

Här ansöker du om lån med hjälp av ditt BankID.

 

Till vem vänder sig Starta smart?

Starta smart vänder sig till dig som har en idé om att bygga eller nyligen startat ett företag som adderar något nytt. Det vänder sig även till dig som idag driver ett företag men vill utveckla något nytt.