Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Finansiera företaget
När du ska bygga nytt företag eller finansiera en tillväxtsatsning.

Företagsfinansiering som hjälper företag att växa och utvecklas

Inget kan växa utan näring, och kapital är företagets näring. När du utvecklar ett nytt eller befintligt företag kan det behövas ett tillskott för att finansiera företagets utveckling och tillväxt.

Det kan handla om att du vill utveckla företaget med en ny tjänst/produkt eller kanske etablera dig på nya marknader i Sverige eller utomlands – eller så har du en helt ny idé som du vill utveckla. Du kanske vill ställa om mot ett mer hållbart företagande och behöver göra investeringar, eller så har du varit tvungen att binda kapital och behöver ett tillfälligt lån. Ibland kan det faktiskt vara så att du växer så fort att ekonomin inte hinner med.


Det finns lika många anledningar och behov till att ta in extern finansiering som det finns företag. Tillsammans med oss ser vi över vilka behov som just ditt företag har och vilken finansiering som passar bäst.

Almi har tre olika finansieringsmöjligheter

  • Lån

    Almi har olika lån som kan stötta dig i din satsning. Vilket som är bäst för dig kommer du och din rådgivare överens om.
  • Verifieringsmedel

    Har du en ny, innovativ idé innebär det många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver du undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis verifieringsmedel används i tidig fas och kan fås när du tar fram viktig ny kunskap och/eller tar dig över en puckel för att komma vidare och verifiera din innovativa affärsidé.
  • Riskkapital

    Att ta in riskkapital innebär att du utöver att du får in kapital till din verksamhet även får kunskap och värdefulla nätverk. Med Almi Invest som investerare i ditt företag får du en aktiv ägare som engagerar sig i bolaget i både med- och motgång.

Ibland är det dock inte pengar du behöver

Det finns mängder av saker som kan påverka ditt kassaflöde. Ibland kan små justeringar ge stora positiva effekter på din likviditet. Det är således viktigt att förstå ditt företags ekonomi, och därför vill vi dela all den kunskap och erfarenhet vi sitter på med dig.

 

Det kan bland annat handla om:

Hur fungerar Almis lån?

Våra lån är marknadskompletterande. Det betyder att vi inte konkurrerar med bankerna eller andra privata aktörer, utan ofta handlar det om ett samarbete mellan oss, dig och din bank. Almis lån fungerar ofta som ett topplån vilket innebär att vi tar en högre risk och därmed ligger räntan över genomsnittlig bankränta. I många fall kan ett lån från Almi vara avgörande för att även banken ska ge ett lån.

 

Affärsidéns bärkraft, ledningens kompetens och företagets återbetalningsförmåga väger tungt i vår finansiella bedömning av ditt företag. Vi sätter inte den formella säkerheten främst men kräver en viss säkerhet i företaget, oftast i kombination med en borgen.

 

Så kan din resa med Almi se ut

Allt börjar med ett samtal där du tillsammans med en rådgivare tittar på ditt företags unika behov. Vi ställer frågorna, tillsammans hittar vi svaren: Hur ser ditt nuläge ut? Vad har du för mål – på kort och på lång sikt? Hur är dina förutsättningar för att nå dit? Vad är ditt nästa steg? Har du tid att avsätta för att genomföra förändringarna?

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Har du ett registrerat bolag?
Denna finansiering omfattas av en garanti inom ramen för InvestEU, genomförd av Europeiska Investeringsfonden med stöd från de medlemsstater som bidrar till InvestEU.
EIF-avtal ska bidra till finansiering som ökar investeringar, innovation och jobbskapande. Den 16 december 2022 undertecknade Almi två garantitäckningsavtal inom InvestEU-fonden med Europeiska Investeringsfonden (EIF). InvestEU-fonden vänder sig till alla 27 medlemsländer i EU och löper till och med 2027. Fondens avsikt är att bidra till finansiering för att öka investeringar, innovation och jobbskapande i Europa

Guldläge för er som vill utvecklas

Behöver ditt företag ta hjälp av en forskare, en energiexpert eller en digital spjutspets? Då kan du få ekonomiskt stöd av Almi! Vi har ett gäng olika checkar som företagare i Halland kan söka för att utvecklas. Oftast betalar vi halva kostnaden och du får stå för den andra halvan. Läs mer om checkarna här under, de skiljer sig åt och passar för olika företag och projekt. Tveka inte att ringa oss om du vill ha råd om vilken check som passar ditt projekt, men vi vågar faktiskt säga att det är lättare att söka än du antagligen tror – och du får svar inom 3-4 veckor. Så… vad väntar du på?

Ansökan om energi-kartläggningscheck

Gör en energikartläggning av din verksamhet för att minska både er energikostnad och för er miljöpåverkan kopplat till energiförbrukningen. Region Halland tillhandahåller energikartläggningscheckar där 50 % av energikartläggningens kostnad täcks till ett maximalt värde av 30 000 kr.

Ansökan om Forskning och utvecklingscheck

Ditt företag kan söka pengar från Region Halland för att köpa in extern kompetens från forskningsutövare. Med checken kan ett nytt utvecklings-projekt startas, utvärderas eller få bättre fart hos ditt företag. FoU-checken gör att ditt företag får ny kunskap kring att utveckla innovativa varor, tjänster eller processer som stärker företagets konkurrenskraft och innovationsgrad.

Ansökan om utvecklingscheck

Vill du göra en ny satsning som ökar företagets konkurrenskraft och skapar nya värden i företaget? Nu kan du ansöka om utvecklingscheckar som tar ditt företag till en ny nivå! Du får dessutom rådgivning från Almis erfarna rådgivare. Ansökan öppnar 1 september 2022.

Finansieringsöversikt

Här har vi sammanställt en översikt över olika finansieringsmöjligheter som finns för företagare och innovatörer i Hallands län.

Översättningsstöd för besöksnäringsföretag

För översättning av kommunikationsmaterial.