Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Företagsstöd

   

Är du verksam i Jönköpings län och vill anlita extern kompetens för att göra något utöver er vanliga verksamhet? Då är du välkommen att söka företagsstöd!

Almi erbjuder företagsstöd till små och medelstora företag samt till privatpersoner som har en innovativ idé. Stödet kan täcka upp till 50 % av de externa kostnaderna.

 

Om det är aktuellt med företagsstöd vägleder en Almi-rådgivare dig genom den fortsatta processen. Du får även anpassad rådgivning kring din affärsidé. 

 

 

Stöd kan sökas inom följande områden:

  

Snabbstart

Har du en intressant affärsidé och tillväxtambitioner - men ditt företag har ännu inte 1 heltidsanställd och en omsättning på 1 Mkr? 

 

Då kan du söka ett företagsstöd som vi kallar ”Snabbstart”.

Digital omställning/Digitalisering

Vill du öka företagets digitala mognad och genom det skapa nya värden i företaget?


Det kan till exempel handla om att ta fram en digital strategi, identifiera nya affärsmodeller eller förbättra och effektivisera företagets verksamhet eller undersöka juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter.

 

 

Exempel på vad stödet inom Digital omställning/Digitalisering kan & inte kan användas till »

  

Grön omställning och Hållbarhet

Det här stödet passar för dig som vill komma i gång med företagets interna hållbarhetsarbete och utveckla ditt företag genom att implementera en långsiktig och hållbar affärsmodell.

 

Du kanske har en idé som handlar om utsläppsminskning genom energiomställning och energieffektivisering, utsläppsminskning genom koldioxidsnålare transporter och smart mobilitet eller hur man kan bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster eller något annat.

 

 

Exempel på vad stödet inom Grön omställning kan & inte kan användas till »

 

Exempel på vad stödet inom Hållbarhet kan & inte kan användas till »

  

Internationalisering

Vill du internationalisera företagets verksamhet och ta ditt företag ut på nya marknader genom att anlita expert på utvald marknad?

 

Du kanske behöver göra produktanpassningar för den nya marknaden, säkerställa hållbara leverantörskedjor eller marknadsföra i syfte att hitta en lokal agent, återförsäljare, distributör eller domän.

 

 

Exempel på vad stödet inom Internationalisering kan & inte kan användas till »

  

Produktutveckling

Vill du utveckla företagets verksamhet genom en ny produkt - dvs en vara eller en tjänst som kan skapa nya värden i företaget?

 

Det kan till exempel handla om att göra en nyhetsgranskning för att undersöka immateriella hinder eller möjligheter, en marknads- och konkurrensanalys eller kanske du behöver ta fram en MVP/prototyp eller en betaversion av programvara.

 

 

Exempel på vad stödet inom Produktutveckling kan & inte kan användas till »

  

Verifieringsmedel 

Det här stödet är till för både företag och privatpersoner som har en innovativ affärsidé i utvecklingsfas där du behöver undersöka, testa och styrka att idén håller.

 

Det kan handla om en ny eller väsentligt förbättrad och hållbar affärsidé i en ny produkt eller tjänst med innovationshöjd och potential i förhållande till det som redan finns på marknaden. Det kan också vara en ny process eller ett nytt sätt att organisera sig på.

 

 

Exempel på vad Verifieringsmedel kan & inte kan användas till »

  

Kontakt

Träffa en Almi-rådgivare för att diskuterar dina behov och ett tänkbart nästa steg.

 

 

 

 

Om du vill söka företagsstöd direkt kan du fylla i en intresseanmälan så återkommer vi till dig.

 

 

 

 

FRÅGOR RÖRANDE BEVILJAT FÖRETAGSSTÖD

 

Helen Ljunggren
036-30 65 19

helen.ljunggren@almi.se