Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Detta stödet kan du få:

 

 • Checken kan användas för att ta in extern kompetens i företaget genom köp av tjänst från något av Uppsala universitets labinfrastrukturer inom 3D-printing (tillfälligt erbjudande).
 • Checken 3D-printing ger 50% av godkända externa kostnader. Företaget ska själv kunna finansiera resterande av projektets kostnader. Du kan söka 25.000–250.000 kronor.

Check: 3D printing

Om ni driver ett bolag med 2-49 anställda där ny produktionslogik med hjälp av 3D-printing (också kallat additiv tillverkning) kan bidra till bolagets utveckling och konkurrenskraft, kan denna affärsutvecklingscheck vara något för er.

 

En affärsutvecklingscheck kan betala 50% av kostnaden för att driva ett 3D-printingprojekt i något av Uppsala universitets labinfrastrukturer för 3D-printing – AM@Å och U-Print.

 

Ansökningar beviljas under våren och sommaren. Sista datum för ansökan är den 11 augusti. Projektet ska genomföras under hösten och längst t o m mitten av november.

3D-printing revolutionerar tillverkningsindustrin då tekniken utgår från en helt fri designidé, som ritas upp som en digital 3D-modell, till exempel i ett CAD-program och som sedan produceras med hjälp av en 3D-printer som skriver ut produkten genom att successivt lägga till material, lager för lager.

 

Tekniken öppnar upp för industriell användning av helt nya och mer hållbara material, som inte varit möjliga att använda med mer traditionell tillverkning. En produkt som printas i ett stycke, blir lättare, får längre livslängd och blir enklare att återvinna. Inom sjukvården kan exempelvis patientspecifika modeller och implantat tillverkas för bättre operationsplanering och säkrare kirurgiska ingrepp.

 

Vid labinfrastrukturerna AM@Å och U-Print vid Uppsala universitet kan man göra utskrifter i olika metalliska, keramiska och polymera material samt vissa biologiska material. Affärsutvecklingschecken möjliggör för ert bolag att köpa tjänster och driva ett 3D-printingprojekt i någon av dessa miljöer.

 

Läs mer i länkarna nedan:

 

https://www.mcb.uu.se/u-print/

 

https://www.additivemanufacturing.se/am-lab/

För bolag som är verksamma i Sverige

För att kunna söka checken 3D printing måste du uppfylla nedanstående kriterier

 

 • 2–49 anställda och ha en ekonomisk kapacitet att driva ett 3D-printingprojekt med god kvalitet.
 • Oberoende av företagets erfarenhet av 3D-printing, ska projektet ha tydlig potential att förbättra bolagets tekniska och affärsmässiga utveckling.
 • Företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet och om hur 3D-printing kan bidra till detta.
 • Företaget ska vara registrerat och ha operativ verksamhet i Sverige.

 

Detta stödet kan du få 

 • Checken kan användas för att ta in extern kompetens i företaget genom köp av tjänst från något av Uppsala universitets labinfrastrukturer inom 3D-printing (tillfälligt erbjudande).
 • Checken 3D-printing ger 50% av godkända externa kostnader. Företaget ska själv kunna finansiera resterande av projektets kostnader. Du kan söka 25.000–250.000 kronor.

 

Projekttiden

Projekttiden är längst t o m mitten av november.

 

Så här sker besluten

 • Offert från AM@ Å och/eller U-Print vid Uppsala universitet baserat på en behovsbaserad dialog mellan bolaget och respektive labinfrastruktur.
 • Företaget ansöker om affärsutvecklingschecken genom att fylla i en enkel ansökningsmall. Mallen erhålls av Almi Uppsala, Anette Widén, anette.widen@almi.se.
 • Deltagande på möte med beslutsgrupp, fysiskt eller digitalt.
 • Beslut tas varefter bolaget lägger in samma ansökan i ett digitalt ansökningssystem (”Min Ansökan”) hos Tillväxtverket.

 

Så här rekvireras stödet

Rekvisitionen görs i Tillväxtverkets portal Min ansökan. Vi godkänner kostnader från det datum du fått positivt besked om att gå vidare med fullständig ansökan och den har skickats in.

 

Utbetalningar

Utbetalningar kan göras vid flera tillfällen, dock max 3 gånger.

Checken kan till exempel användas till:

 • Testa tillverkning av produktprototyp med 3D-printing.
 • Ta fram en strategi för att implementera 3D-printing.
 • Förbättra och effektivisera företagets verksamhet, processer och system genom 3D-printing.

Checken kan inte användas till:

 • Löpande affärsutveckling.

 • Materialinköp eller investeringar.

 •  Enbart köp av befintliga lösningar. 

 • Utbildningar.

 • Marknadsföring mot slutkund.

 • Licenskostnader.

Så här går du vidare för att ansöka om en check

 

Ta kontakt med:

Anette Widén, Almi Uppsala, anette.widen@almi.se, 018-18 52 15

Erik Lewin, AM@Å, erik.lewin@kemi.uu.se

Olle Eriksson, U-Print, olle.eriksson@mcb.uu.se

 

Mer information och kontaktuppgifter: almi.se/uppsala

Almi Uppsala

 

Så här går du vidare för att ansöka om en check

 

Ta kontakt med:

Anette Widén, Almi Uppsala, anette.widen@almi.se, 018-18 52 15

Erik Lewin, AM@Å, erik.lewin@kemi.uu.se

Olle Eriksson, U-Print, olle.eriksson@mcb.uu.se

 

Mer information och kontaktuppgifter: almi.se/uppsala

Almi Uppsala

 

Pengar är inte allt

Behöver du ett strategiskt stöd i att utveckla ditt företag mot en mer hållbar affärsmodell?

 

Genom Framtidsgeneratorn hjälper Almi dig att utveckla ditt företags hållbarhetsarbete och rusta er för framtiden!