Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Verifieringsmedel
- till idéer som är nya och som innebär en större risk

Almis Verifieringsmedel

Har du en ny, innovativ idé innebär det många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver du undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Men visste du att det finns möjlighet att få bidrag till detta?

Till vem riktar sig Verifieringsmedel?

Almis Verifieringsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av din innovativa affärsidé.

Verifieringsmedel vänder sig framförallt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé i utvecklingsfas, men även till privatpersoner som har en innovativ affärsidé med stor potential.

 

Almis Verifieringsmedel används när du i tidig fas tar fram viktig ny kunskap och/eller ska ta dig över en puckel för att komma vidare med en innovativ affärsidé. Det kan exempelvis handla om att:

 

 • verifiera kundbehov och potential på marknad
 • testa och verifiera lösningen via tredje part
 • konkretisera idén och visualisera erbjudandet (tidigt), MVP
 • stimulera till att innovationsprojekt kommer i gång i etablerade företag
 • göra projektet finansieringsbart, det vill säga verifieringsmedel användas till att få fram väsentlig data/svar på frågor som krävs för annan finansiering

Kan jag ansöka om Verifieringsmedel?

Det går inte att ansöka om Verifieringsmedel, men har du en innovativ idé så är det en god idé att ta kontakt med oss på Almi. Tillsammans med en av våra kunniga rådgivare kommer du gå igenom din innovativa affärsidé och då får rådgivaren en uppfattning om din affärsidé är relevant för Verifieringsmedel. Om så är fallet kommer rådgivaren att vägleda dig i framtagandet av de underlag som behövs.


Beloppets storlek varierar beroende på vilket län du verkar i.

 

Till vad kan verifieringsmedlen användas?

Verifieringsmedlen ska användas för köp av externa tjänster med ett eller flera av följande ändamål:

 

 • Verifiera kundbehov
 • Marknadsöversikt
 • Konkurrent/branschanalys
 • Nyhetsgranskning
 • FTO (Freedom to operate)
 • Patentbarhetsbedömning
 • Tekniköversikt
 • Ta fram en initial MVP
 • Juridiska och regulatoriska frågor

För att underlätta för dig som beviljats verifieringsmedel att välja en så lämplig konsult som möjligt har vi samlat tips och råd hur du väljer en lämplig konsult här.

Verifieringsmedel får INTE användas till

 • Resekostnader
 • Representation
 • Marknadsföring
 • Utbildning
 • Patentansökan
 • Bestående värden, till exempel prototyp som kan säljas

Framtidsdialog – rusta ditt företag för framtiden

När du tar del av affärstutvecklingstjänster eller ansöker om finansiering från Almi kommer du att ha en Framtidsdialog med oss, där företagets hållbarhetsarbete är i fokus. Hållbarhet har nämligen gått från att vara ett ”bra att ha” till en nödvändighet då både kunder, medarbetare och planeten kräver det. Det är här Framtidsdialogen kommer in.

 

Du får grundläggande kunskap om hållbarhetsområdet generellt men även kopplat till din affär och vilka utvecklingsområden som är relevanta för dig. Tillsammans med din rådgivare har du en dialog där ni tittar specifikt på din verksamhet. Du får också stöd i att prioritera vad nästa steg är. På så vis står du bättre rustad för framtiden och kan vara säkrare på att du lägger tid och/eller pengar på rätt saker.

 

Pris: kostnadsfritt
Tid: 10-20 minuter förberedelse digitalt + cirka en timme med din rådgivare.

Har du en innovativ affärsidé?

Ord-
förklaringar

FTO

FTO står för Freedom to operate. Står du står i begrepp att lansera en produkt på en ny marknad eller är i utvecklingsfasen av en ny produkt är det klokt att undersöka om det finns en risk att du gör intrång i redan befintliga patent på aktuell marknad. 

 

För att lyckas med din affär är en förutsättning att du känner till vad som redan är skyddat på marknaden. 

 

MVP

MVP står för Minimum Viable Product, och betyder att en produkt (prototyp) har tillräckligt med funktioner för att tillfredsställa tidiga användare och för att ge feedback för framtida produktutveckling.

 

Att få insikter via en MVP är ofta mer kostnadseffektivt än att ta fram en produkt med fler funktioner, då det kan innebära en risk att man dragit fel slutsatser och produkten därmed riskerar att fallera.