Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Vid mindre kapitalbehov
För dig som ska starta ett företag eller har ett företag i uppstart.

Mikrolån

Almis Mikrolån riktar sig främst till dig som ska starta ett mikroföretag och till unga företag i uppstart. Maximalt belopp att söka för mikrolån är 200 000 kronor. Mikrolånet kan ges med särskilt förmånliga villkor, som till exempel en viss tids amorteringsfrihet och begränsade säkerheter för ägare till aktiebolag.

Vår kreditbedömning baseras huvudsakligen på din affärsidés möjligheter. Syftet med lånet är att ge möjlighet för nya företag att etableras och växa. Lånet kan användas till investeringar och rörelsekapital. Som säkerhet för lånet vill vi ha en begränsad personlig borgen på 10 procent av lånebeloppet om du är ägare till ett aktiebolag som lånar.

 

Almis lån kan beviljas till företag som drivs av utländsk medborgare som är skriven i Sverige och som:

 • har permanent uppehållstillstånd eller
 • är EU/EES-medborgare och har uppehållsrätt eller
 • är nordisk medborgare

Förmånligare villkor

Tack vara en garanti från Europeiska unionen kan vi erbjuda Mikrolånet till förmånliga villkor. Det innebär bland annat en återbetalningstid på upp till 72 månader, amorteringsfrihet de första 12 månaderna och en förmånlig ränta. En uppläggningsavgift om 500 kronor tillkommer.

Så här ansöker du

Du ansöker smidigt och enkelt genom att fylla i låneansökan (e-tjänst). Varje ansökan och beslut om lån behandlas konfidentiellt.

Vad är statligt stöd?

Statsstöd är när stat, kommun eller landsting stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. Dessa omfattas av EU:s regler för statligt stöd. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids.

 

Det kan till exempel handla om bidrag, lån med förmånliga villkor, borgensåtaganden, garantier, hyresnedsättningar eller reducerade offentliga avgifter och skatter.

 

Läs mer om stadsstöd på regeringens webbplats

Tillfälligt regelverk från EU för statligt stöd till företag

Med anledning av den pågående corona-pandemin har EU beslutat om ett tillfälligt regelverk för statligt stöd till företag. Det innebär att Almi som statligt bolag har möjlighet att erbjuda stöd till företag i form av lån, bland annat Mikrolånet, med förbättrade villkor.

 

Men för att kunna erbjuda detta kräver EU att vissa regler och villkor är uppfyllda, och det är därför du utöver att acceptera villkoren även behöver fylla i en självdeklaration (skickas till dig tillsammans med övriga lånehandlingar) där du ska ange eventuellt övriga erhållna statsstöd. 

 

För att kunna ta del av Mikrolånet krävs att du:

 

 • inte har fått stöd som EU-kommissionen förklarat som olagligt samt har obetalda betalningskrav på detta.
 • inte har tagit emot statligt stöd som överskrider 800 000 euro (takbelopp). I takbeloppet ska du summera samtliga stöd du erhållit från stat, kommun och landsting. Ingår ditt företag i en koncern så är det hela koncernens stöd som ska summeras.
  OBS! Inom vissa branscher är takbeloppet lägre:
  - Primärproduktion av jordbruksprodukter: takbelopp 100 000 euro
  - Verksam inom fiskeri- och vattenbrukssektorn: takbelopp 120 000 euro

Denna finansiering omfattas av en garanti inom ramen för den Pan-Europeiska garantifonden (EGF), genomförd av Europeiska Investeringsfonden med stöd från de medlemsstater som bidrar till EGF-fonden. 

eif-800.png

Almi-lån hjälpte Åre Chokladfabrik
De fick hjälp att finansiera uppstarten av chokladmakeriet.
Läs mer om Åre Chokladfabrik