11 december 2017

Almi Invest säljer programvarubolaget inPort till Addnode Group

Almi Invest gör en exit och säljer sitt innehav i programvarubolaget inPort till Addnode Group, tillsammans med övriga delägare. inPort utvecklar logistiklösningar för hamnar, terminaler och rederier. Bolaget är Nordens ledande leverantör inom sitt marknadssegment och omsätter ca 25 mkr.

inPort med huvudkontor i Karlstad har expanderat kraftigt under de senaste åren och kundlistan har växt till att omfatta viktiga logistiknav som t ex Köpenhamn och Stavanger. Bolaget har en egen programsvit PORTIT som används av mer än 90% av de svenska hamnbolagen. Genom utveckling av digitala tjänster har marknadspositionen stärkts.

 

- Almi Invest investerade 2014 och har genom ett aktivt styrelsearbete bidragit till en strategiändring med en ökad digitalisering av inPorts tjänster, säger Ulf Green, Fund Manager på Almi Invest. Det har resulterat i ökad konkurrenskraft och kraftig tillväxt. Framgången beror till stor del på personal och ledning i bolaget samt att man utvecklat tjänster i ett nära samarbete med kunderna. Med en flerfaldig försäljningsmultipel på insatt kapital frigör vi riskkapital för ytterligare investeringar i tidiga tillväxtbolag.

 

- Våra hamnar spelar en samhällskritisk roll med tanke på dess betydelse för moderna hållbara logistikkedjor och en väl fungerande import- och exportverksamhet. Med inPort ombord stärker Addnode Group sin position som ledande leverantör av programvarulösningar till hållbara städer och samhällen, säger Andreas Wikholm, affärsområdeschef för Addnode Group Process Management.

 

- Det känns mycket bra att lämna över stafettpinnen till Addnode Group, säger Ulf Green. Det är en erfaren och kompetent köpare som innebär stabilitet och ökade resurser för inPorts kunder.

 

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där Addnode Group har, eller kan ta, en ledande position. Addnode Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.