Martin Norrklev
Investment Manager

Martin arbetar som investment manager och ansvarar för hela investeringsprocessen, vilket innebär att hitta, investera i och utveckla innovativa bolag med tillväxtpotential samt att genomföra exit av innehavet. 

Fokusera mycket på sälj. De fina försäljningssiffrorna tar oftast längre tid att skapa än man tror från början.

Innan Martin kom till Almi Invest jobbade han på EY, först som redovisningskonsult och sedan som skattekonsult. Han har också varit professionell längskidåkare i tio år. 

 

Martin har kandidatexamen i ekonomi och är också högskoleingenjör i industriell ekonomi. 

Sex snabba  

Tittar på

Väldigt lite på sport för att vara gammal idrottare. Sport ska helst utföras i egen regi.  

 

Läser

Mest faktaböcker. 

 

Lyssnar på
P
ersoner som kan ge nya perspektiv på saker och ting  

 

Gör gärna

Rensar ogräs i trädgården  

 

Gillar

Entreprenörskap och människor med driv som får saker att hända.  

 

Har

Varit med längdlandslagets vallateam som testpilot för att välja rätt fästvalla på OS och VM.  

Martin Norrklev

Investment Manager
martin.norrklev@almiinvest.se


070-673 37 47


Fund: Northern Mid Sweden


Borlänge