Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
8 mars 2022

Antalet kvinnor i Gävleborg och Dalarnas bolagsstyrelser i låst läge

Almis årliga styrelsekartläggning visar att andelen kvinnor i bolagsstyrelser i Gävleborg har ökat med endast 2 procent sedan mätningarna startade 2013 och har inte ökat sedan 2019. I Dalarna har andel kvinnor i bolagsstyrelser ökat med endast 3 procent sedan mätningarna startade 2013 och ligger på oförändrad nivå från förra året. Samtidigt visar studier att företag med jämställda styrelser har både högre omsättning och vinst än företag med ojämställda styrelser.

Av det totala antalet ledamöter i bolagsstyrelser är 19 procent kvinnor i Gävleborg och 18 procent kvinnor i Dalarna. Studien visar också att 40 procent av företagen i Gävleborg som har minst en kvinna i styrelsen kan man se att kvinnan ofta är den enda i styrelsen. När den första kartläggningen genomfördes 2013 var motsvarande siffror 17 respektive 38 procent i Gävleborg och 15 respektive 37 procent i Dalarna men förändringen från förra året är obefintlig. 


Anna Rosengren är vd på Almi GävleDala och hon ser att detta är en framtidsfråga för näringslivet. 

 
– Jämställdheten i Gävleborg och Dalarnas bolagsstyrelser ligger under rikssnittet på 20%. Vi halkar alltså efter i länen och det är viktigt att komma i kapp eftersom målet med detta är bättre beslutsmöjligheter och bättre resursanvändande, som det blir när man nyttjar både kvinnor och mäns erfarenheter på bästa sätt, säger Anna Rosengren.

 

Jämställda styrelser ger bättre ekonomiskt resultat

Företag med jämställda styrelser presterar bättre än de som har ojämställda styrelser. Det visar flera analyser som Malin Malmström, professor vid Luleå tekniska universitet, gjort på uppdrag av Almi. Tidigare har hon studerat endast ett år. Denna gång har hon analyserat om det också gäller över tid och tittat på åren 2016 till 2018. Resultatet är detsamma.

 
Resultatet är oberoende av antalet anställda, bransch eller om företaget ingår i en koncern. Samtidigt visar Almis undersökning att få företag har en jämställd styrelse. Endast 15 procent av företagen i Gävleborg och 16 procent av företagen i Dalarna som omsätter minst fem miljoner och/eller har minst fem anställda och minst två ordinarie styrelseledamöter har jämställda styrelser. Detta utifrån Jämställdhetsmyndighetens definition som är i spannet från 60 till 40 procent.

  
– När man ser resultatet, att företagens ekonomiska prestationer blir bättre när styrelsen är jämställd, då ser man också att ökad jämställdhet är direkt affärskritiskt för företagen. Vi på Almi GävleDala möter runt 2000 företagare varje år och det vi ser är att det blir allt viktigare för företagen att ha med flera perspektiv i strategiska beslut, säger Anna Rosengren, vd Almi GävleDala.

 

Fler kvinnor med vd- och ordförandeposter i företag med jämställda styrelser

Kartläggningen visar också att företag med jämställda styrelser i högre utsträckning har kvinnor på både vd-posten och som ordförande. För företag generellt i Gävleborg har 14 procent en kvinna som vd och 14 procent har en kvinna som ordförande. I Dalarna har företag generellt 13 procent en kvinna som vd och 12 procent har en kvinna som ordförande. Om företagets styrelse är jämställd, är däremot andelen företag som har en kvinna på vd-posten i Gävleborg 25 procent och 37 procent har en kvinna som ordförande. I Dalarna är andelen företag som har en kvinna på vd-posten 33 procent och 36 procent har en kvinna som ordförande.

 
– Forskning inom socialt beteende visar att lika väljer lika, men i årets statistik ser vi också att de företag som börjat tänka olika i styrelserummet också gör det på de ledande positionerna. Det är positivt, men utvecklingen går för långsamt. I snigelfart, faktiskt, säger Anna Rosengren, vd Almi GävleDala.

 
– Att förändringen går långsamt beror delvis på att många styrelser sällan förnyas. Det är klart att vi är glada att det är vanligare nu att välja kvinnor när ledamöter tillkommer eller byts ut än det gjorde när mätningarna startades 2013, men att det rör sig så långsamt är faktiskt ett hinder för affärer, säger Anna Rosengren. 

 

Kontaktinformation


Anna Rosengren, vd Almi GävleDala. 
anna.rosengren@almi.se, 072-508 88 64.

 
Lina Renberg, Kommunikationschef Almi GävleDala 
lina.renberg@almi.se, 072-508 88 65. 

Anna Rosengren, vd Almi GävleDala