Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
18 oktober 2022

Har ditt företag drabbats av kostnader pga Brexit? Det finns medel att söka som ersättning

Brexitjusteringsreserven, förkortas BAR (Brexit Adjustment Reserve), är ett stöd för företag att ersätta kostnader som uppkommit pga Storbritanniens utträde ur EU. Stödet från reserven avser kostnader som uppstått under hela perioden 2020–2023.

För företag (exklusive fiskeri- och vattenbrukssektorn) är följande kostnader stödberättigande:

 

  • Konsult och rådgivningstjänster som syftar till att hantera den situation som uppstått genom att Storbritannien lämnat EU. Sådana tjänster kan avse förändrade handelsprocedurer, ändrade regelverk och andra förutsättningar såsom produktgodkännande, etableringskrav och liknande.
  • Direkta kostnader för godkännande eller märkning av produkter som även fortsättningsvis ska saluföras i Storbritannien, om godkännandet eller märkningen beror på det landets utträde ur EU.
  • Kostnader för deltagande i mässor och liknande som syftar till att etablera eller utöka handel på marknader där företaget inte eller i begränsad omfattning är verksamt sedan tidigare om åtgärderna beror på att handel med Storbritannien upphört eller påtagligt har försvårats av landets utträde ur EU.

Svenska ESF-rådet har ansvaret för utlysningar, ansökningar, beslut om stöd och utbetalningar.

 

För mer information om BAR: Om BAR - Svenska ESF-rådet.

Kontakta gärna vår rådgivare Valon Rama för stöd och rådgivning gällande internationalisering.

 

Mail: valon.rama@almi.se

Telefon: 072-209 54 96