Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
25 januari 2022

Investeringen möjliggjorde utveckling av innovativ produkt

Företaget Norrvidinge of Sweden tillverkar miljövänliga gravstensfundament av helt återvunnen plast och erbjuder även tjänster inom gravstenssäkring. Från att grundarna Hans Klintéd och Stefan Svensson fick idén till gravstensfundamentet till att den färdiga prototypen stod klar tog det cirka ett och ett halvt år. 2019 ansökte de om och blev beviljade Almis Tillväxtlån och kunde därmed investera i de formsprutningsverktyg som behövdes för att påbörja produktionen av Fundament Frid ™.

Sedan företaget startade har de tillverkat och monterat ca 1500 gravstensfundament. Fundamenten grävs ned i jorden och monteras runt den nedre delen av en gravsten och förhindrar därmed att den skulle kunna tippa eller välta. Hittills har de hanterat gravstenar som har vägt allt mellan 100–500 kg styck. Med tanke på den tunga vikten är gravstenssäkringen nödvändig för att förebygga olyckor och just säkerheten är en av hjärtefrågorna i företaget. 

Både jag och de som monterar tycker det är väldigt tillfredställande att lämna en kyrkogård som ser prydlig ut och är trygg att vistas på så att man vet att de inte kan ske några olyckor. En kyrkogård är en plats där man inte skall behöva vara orolig.
Hans Klintéd, vd och grundare

Själva idén till gravstensfundamentet föddes när Hans och Stefan såg att flera kyrkogårdar använde träkäppar för att stötta upp äldre gravstenar tillfälligt. Det såg tråkigt ut och de började då undersöka olika alternativa lösningar utan att hitta något med trygga garantier och som dessutom var miljövänligt. Kort därefter hörde de att en ung flicka hade omkommit vid en olycka där en gravsten hade vält och de insåg därmed att det fanns ett reellt behov att hitta en ny säker lösning.

 

I samband med att de hade en idé kring en ny produkt klar för sig tog de kontakt med Almi för att diskutera den tilltänkta prototypen. De fick bland annat svara på frågor gällande affärsplanen och om de hade gjort en marknadsundersökning och undersökt behovet.

 

”Direkt efter mötet med Almi började jag ta kontakt med olika förvaltningar för att höra vad de tyckte om prototypen. Det slutade med att jag träffade ett stort antal personer som gav värdefull feedback som fick oss att göra vissa ändringar i prototypen. Vi fick även bekräftat att det var en bra lösning som flera ville se på marknaden.” – Hans Klintéd, vd och grundare.

 

Med feedbacken från kyrkopersonalen, Hans erfarenhet som snickare och Stefans erfarenhet från plastbranschen kunde de till slut färdigställa en slutgiltig prototyp. Men för att börja producera produkten behövde de köpa in ett formsprutningsverktyg vilket skulle kräva en större investering. Finansieringen löste de genom att ansöka om och beviljas Almis Tillväxtlån där de lånade en del av beloppet och kompletterade resterande del med eget kapital.

Vi hade aldrig tagit fram produkten om vi inte hade fått lånet från Almi eftersom det är så dyrt att ta fram formsprutningsverktyg.
Hans Klintéd, vd och grundare

Nu har företaget som mål att fortsätta utvecklas, bland annat genom ett utökat produktutbud. Att innovationsviljan är stor råder inga tvivel om och 2021 utsågs Hans till årets länsvinnare av SKAPA-talang för idén om gravstensfundamentet. Samma år tog företaget fram en ny variant på gravstensfundamentet som kan säkra större stenar. Detta var efter önskemål av Lunds kyrkogårdsförvaltning som behövde kunna säkra upp ett antal kulturstenar. De har även monterat dekorationsträd i samarbete med ett annat företag och det finns planer på att utveckla ytterligare produkter och ta sig an nya marknader längre fram.

Bild på fundament monterad runt dekorationsträd.

Norrvidinge Of Sweden, Norvus AB

HANS KLINTÉD

 

Roll i företaget: Grundare och vd


Ålder: 29

 

Företaget startade år: 2019 


Antal anställda: 4 stycken

 

Almis insatser: Tillväxtlån och rådgivning

Bild på gravstensfundamentet Fundament Frid ™.
Bild på gravstensfundament Fundament Frid ™.