Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
24 november 2020

Mentorn och adepten: En timme blir lätt två

Istvan Szabo startade sitt företag RESCAN Innovations Sweden AB (tidigare 3dArk AB) år 2017. Där arbetar han med 3D-scanning och dokumentation av fastigheter åt ägare och förvaltare. Med hjälp från Almi hittade han sin mentor Ronny Lindén. Efter att under ett år genomgått Almis mentorprogram fortsätter de nu att träffas regelbundet.

– Jag kan min produkt men behövde någon med bred bakgrund från affärslivet som kunde guida mig i rätt riktning. Att ha en mentor har förändrat mig både som person och som företagare och jag har fått ett helt nytt tankesätt kring hur jag driver och utvecklar mitt företag. Dessutom har jag fått ett stort nätverk tack vare Ronny. Jag ser fram emot våra möten varje gång. En timme blir lätt två och jag vet att efter varje gång går jag därifrån med nya insikter och en plan på vad jag ska göra till nästa möte, säger Istvan.

 

Ronny, som tidigare arbetade inom bank, startade sitt konsultbolag 2011 där han arbetar med styrelseuppdrag och konsultuppdrag främst inom organisation, affärsutveckling och ledarskap. Han har lång erfarenhet som mentor och har under årens lopp följt många adepter.


– Jag har alltid tyckt om att hjälpa människor och att se andra lyckas. Som mentor kan jag förmedla kunskap utifrån mina erfarenheter men jag får precis lika mycket tillbaka, säger han.


Ronny poängterar att inget mentorskap är det andra likt. Att hitta det unika hos varje adept och utgå ifrån den position som adepten befinner sig i är viktigt för att kunna hjälpa adepten framåt.


– Att vara mentor handlar om att hjälpa adepten att ta sig från en position till en annan. Det handlar om att lyssna och ge inspel men adepten måste själv hitta sin väg. Ett genuint intresse för adeptens företag men också för adepten som person är oerhört viktigt. En mentor måste också vara prestigelös och ha förmågan att skapa tillit. En adept som känner tillit utvecklas snabbare.

 

 

Den här intervjun publicerades i vår kundtidning Prata Affärer 2020.