Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Affärsutvecklingscheckar 2023
Nu har du och ditt företag möjligheten att ansöka om affärsutvecklingscheckar
8 februari 2023

Affärsutvecklingscheckar för Stockholms län 2023

Vill du utveckla din verksamhet inom internationalisering, digitalisering och/eller grön omställning? Då kan du ansöka om affärsutvecklingscheckar som finansieringsstöd för små och medelstora företag. 

Ansökningsperiod:

Nästa ansökningsperiod för affärsutvecklingscheckar är öppen mellan den 27 februari och 12 mars 2023.

Grundkrav

För att beviljas stöd behöver företaget uppfylla samtliga grundkrav. 

  • Ha 2 – 49 anställda
  • Ha en omsättning på mellan 1 miljon och 100 miljoner
  • Ha en god ekonomi
  • Fått mindre än 2 miljoner i statligt stöd de senaste 3 åren

Medfinansiering 

Affärsutvecklingscheckarna står för max 50 procent av kostnaderna i projektet – resterande 50 procent kräver egen medfinansiering.

Stöd

Bolaget kan söka stöd, 50 000 – 250 000 kronor, för köp av tjänst/konsult och projektanställning. För internationaliseringschecken även för resekostnader på max 20 procent av total kostnad.

Tänk på

Projektet ska bidra till företagets utveckling. Det innebär att projektets art skall ligga utanför den normala verksamhetens inriktning och bidra med kompetens/kunskap till företaget. En beskrivning av projektet i ska lämnas i intresseanmälan. Tänk på att:

 

  • Konkretisera och förtydliga projektet i ansökan.
  • Vad blir implementerat – vad handlar projektet om som du vill genomföra?
  • Vad blir effekten för företaget?
  • På vilket sätt är detta ny kompetens/kunskap?

Tänk på att stödet utbetalas i efterhand. Du måste därför finansiera den totala kostnaden för projektet med egen kassa. Om du blir beviljad stöd ansöker du om utbetalning efter det att kostnaden för projektet uppstått.

Skicka in en intresseanmälan

Almi och Region Stockholm samarbetar runt checkarna. Det är Almi som tar emot din intresseanmälan och meddelar dig om eventuella kompletteringar. Din intresseanmälan kommer att bedömas av en expertgrupp bestående av sakkunniga inom respektive område. 

 

I din intresseanmälan ska du beskriva företagets ekonomi, projektets syfte samt budget. Intresseanmälan ligger till grund för bedömningen av vilka företag som går vidare. Efter bedömningsprocessen ombeds utvalda företag att lämna in en formell ansökan.

 

Ladda ner intresseanmälan här. Mejla den ifyllda ansökan till checkar.stockholm@almi.se och ange ”Ansökan Affärsutvecklingscheckar” i ämnesraden.

Behöver du stöd, råd och hjälp inför din anmälan? 

Ansökningsinstruktioner för checkarna hittar du här: 

Om programmet

Programmet affärsutvecklingscheckar är Region Stockholms finansieringsstöd till små och medelstora företag. Programmet finansieras av Tillväxtverket. Syftet är företaget ska utvecklas genom att öka sin konkurrenskraft och skapa hållbar tillväxt inom områdena grön omställning, digitalisering eller internationalisering.