Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Besök framtiden - Coaching

Vår individuella coaching är anpassad efter den typ av affärsrådgivning som ert företag behöver. Vi kan exempelvis arbeta med affärsrådgivning kring omställning, utveckling av befintliga affärsmodeller, intäktsflöden, organisation och ledarskap, utvecklingsplaner, mål & handlingsplaner, marknad & sälj m.m.


I vår coaching nyttjar vi olika verktyg (både egenutvecklade specifikt anpassade till besöksnäringen och etablerade väl beprövande verktyg). Exempelvis kan nämnas en modell för att sätta långsiktiga visionära mål, verktyg för affärsmodellering, målsättningsarbete etc.

 

Tidsåtgång: 2 möten a´2 h vardera (kan utökas till 4 möten a´ 2h vid behov). Digitalt.

  • Behovsanpassad individuell rådgivning
  • Passar alla typer av verksamheter