Förstudiemedel för innovationer

Förstudiemedel till innovationer

Almi har förstudiemedel till idéer som är nya och som innebär en större risk än normala affärsidéer. I dessa fall behöver man ofta undersöka, testa och verifiera olika hypoteser, något som förstudiemedel kan användas till.

 

Förstudiemedel ska användas för att besvara kritiska frågor, kring hur eller om man ska driva projektet vidare och är tänkt att vara en del i det tidiga utvecklingsarbetet och kan användas för externa kostnader. Det kan gälla teknisk eller kommersiell utvärdering, nyhetsgranskning, verifiering, prototyp, experthjälp inom teknik, juridik m.m.

Idén ska vara innovativ, d.v.s. ny och tillföra ett tydligt värde samt ha en kommersiell potential.  Förstudiemedel är ett bidrag, som rekvireras mot uppvisande av kvitton eller fakturor.

 

Syftet med förstudiemedel är att minska risken i projekten. Vi rekommenderar att man bryter ned processen i etapper med tydliga milstolpar och delmål. I takt med att projektet utvecklas positivt och närmar sig marknaden kan projektet beviljas medel för att kunna uppnå delmålen.

 

Vem kan söka?

·         Privatpersoner och företag upp till 250 anställda som har en innovativ idé som ännu ej nått marknaden

·         Privatpersoner kan beviljas upp till 25 000 kr

·         Företag kan max beviljas 50 000kr åt gången. Totalt kan projektet över tid beviljas upp till 100 000 kr

·         För belopp >50 000kr krävs att man har registrerat ett AB

 

För vad kan man söka?

·         Förstudiemedel kan användas till framtida, externa kostnader för t ex teknisk utvärdering/verifiering, visualisering/mockup, nyhetsgranskning, funktionsmodell, prototyp, experthjälp inom teknik, juridik, immaterialrättsstrategi m.m..

·         Externa kostnader = Inköp får ej ske från annat företag inom samma koncern eller annat närstående företag. Med annat närstående företag menas företag som direkt eller indirekt har ägarmässig koppling till företaget via fysisk eller juridisk person(er).

 

Hur går man tillväga?

·         Om du är intresserad av att söka förstudiemedel skriver du ihop en kort beskrivning av ditt planerade projekt. Idébeskrivning ska ge en tydlig bild av behovet du adresserar, tänkt lösning och vägen fram till intäkt.

·         Beskrivningen mailas till ann-marie.bengtsson@almi.se.

·         Efter färdig idébeskrivning kopplas du ihop med en innovationsrådgivare på Almi Innovation.

·         Om allt ser bra ut, tar vi normalt ett möte där vi går igenom ditt projekt.

·         Vi beslutar därefter om förstudiemedel löpande, varje vecka.

·         Almi kommer att ta kreditupplysning (UC) på sökande.

 

Ladda ned idébeskrivning och ansökan om förstudiemedel här.

 

Läs mer om vår innovationsrådgivning

 

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn