Verksam inom byggbranschen? Titta hit!

Om du jobbar inom byggbranschen är du troligtvis högst medveten om att branschens största påverkan på en hållbar utveckling handlar mycket om miljö- och klimatfrågor. Men du kan också bidra till ett mer hållbart samhälle i stort. Kika här!

Klimatpåverkan är såklart en väldigt viktig fråga i byggbranschen, eftersom produktionen av material som cement och energin som används i byggprocesser väsentligt bidrar till utsläppen av växthusgaser. Energieffektiva lösningar är därför avgörande.

Har du även tänkt på att:

Använda rätt material och minska avfall

Materialval är viktigt eftersom det kan ha betydande miljöpåverkan i form av produktionsenergi och resurser. Branschen genererar också mycket skräp och avfall vilket måste minskas.

Maximera ytorna

Nya tekniker som gör hemmet tillgängligt för människor med olika funktion och effektiv användning av utrymmet är en viktig faktor. Smart design kan hjälpa till att maximera utrymmet i ett hem och minska dess totala miljöpåverkan.

Sätta säkerheten främst

Du kan också påverka lokalsamhället och arbetsmiljön i ett byggprojekt – och i riskabla miljöer är det extra viktigt att främja säkerheten.

Sex kategorier av hållbarhetsområden

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Affärsetik?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Arbetsmiljö?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Kund- och konsumentfrågor?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Miljöfrågor?
Hållbar utveckling
Vad kan du och ditt företag göra när det gäller
Mänskliga rättigheter?
Hållbar utveckling
Hur kan du och ditt företag arbeta med
Samhällsfrågor?