Arbetar du med clean tech? Här är 3 tips!

Clean tech – eller ren och grön teknik – jobbar med teknologi och innovationer som har en positiv miljöpåverkan. Men går det att göra mer än så för vår hållbara utveckling? Absolut, titta här!

När vi pratar clean tech, eller ren teknik, innefattar det ett brett utbud av industrier, inklusive förnybar energi, energieffektivitet, hållbara transporter och avfallsminskning.

Företag inom clean tech försöker ta itu med några av vår tids mest pressade miljöutmaningar, såsom klimatförändringar, luft- och vattenföroreningar, och resursutarmning.

Då är det viktigt att ha med sig följande:

Vara medveten om ALLA miljöfrågor

Miljöfrågorna är många – och viktiga. Som clean tech-företagare är det extra viktiga att säkerställa att man som företag inte löser ett problem men skapar ett annat.

Utveckla och sprid hållbar teknik

Det är ett av de absolut viktigaste bidragen till hållbar utveckling, och att kanske till och med direkt eller indirekt bidra till samhällsinvesteringar.

Jobba för jämställdhet, jämlikhet och mångfald

Som för alla techföretag behöver du satsa på jämställdhet och mångfald för att vara relevant och attrahera och behålla den bästa kompetensen.

Sex kategorier av hållbarhetsområden

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Affärsetik?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Arbetsmiljö?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Kund- och konsumentfrågor?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Miljöfrågor?
Hållbar utveckling
Vad kan du och ditt företag göra när det gäller
Mänskliga rättigheter?
Hållbar utveckling
Hur kan du och ditt företag arbeta med
Samhällsfrågor?