ISO 26000

Vad är ISO 26000? Och varför finns det? Vi reder ut begreppet! 

ISO 26000 är världens största standard och vägledning för hållbart företagande. Den är speciellt anpassad för att passa alla företag oavsett storlek. Den innehåller inga krav utan bygger på sju grundläggande principer som tillsammans beskriver vad du och ditt företag eller organisation kan göra för att främja ett ansvarsfullt företagande.

Hela syftet med ISO 26000 är att maximera organisationens bidrag till hållbar utveckling. 

Här är de delområden som ISO 26000 hanterar:

ISO 26000:s sju grundprinciper

ISO 26000 innehåller även sju principer som beskriver förhållningssättet som ett företag eller organisation bör ha för att driva en ansvarsfull verksamhet: 

  • Ansvarsskyldighet
  • Transparens
  • Arbetsförhållanden
  • Etiskt uppträdande
  • Respektera, beakta och bemöta sina intressenter
  • Respektera och efterleva internationella uppförandenormer samtidigt som man efterlever rättsstatens principer
  • Respekt för de mänskliga rättigheterna

Med hjälp av ISO 26000 kan ett företag eller organisation identifiera vilka frågor som är relevanta för den egna verksamheten och fokusera sitt hållbarhetsarbete kring de områden där man har, eller potentiellt har, sin största påverkan. 

Om du och ditt företag behöver hjälp med att identifiera era mest relevanta områden – kontakta Almi! Almi hjälper dig gärna med att jobba med hållbarhet.