Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
16 mars 2020

29% av Almi Invests investeringar går till kvinnor och mixade team

Mikael Karlsson
Mikael Karlsson, vd Almi Invest.

29 procent av Almi Invests 141 ny- och följdinvesteringar 2019 gick till bolag med mixade team eller kvinnliga grundare. Totalt i riskkapitalbranschen är andelen mycket lägre.

- Som Sveriges mest aktiva investerare har vi ett ansvar. Det är självfallet inte acceptabelt med så stor snedfördelning av riskkapitalet som vi har både i Sverige och internationellt, säger Mikael Karlsson, vd på Almi Invest.

 

- Att 29 procent av Almi Invests 141 ny- och följd investeringar 2019 gick till bolag med mixade team eller kvinnliga grundare tror vi beror på att vi har arbetat aktivt med rekryteringen av kvinnliga Investment Managers och breddat nätverken till grundare och investerare. Vi har en bra balans i både investeringsteam och ledningsgrupp, säger Mikael Karlsson vd på Almi Invest.

218 investerare om varför endast 1% av riskkapitalet i Sverige går till kvinnliga grundare

I Almi Invests nya investerarundersökning bland affärsänglar och tidiga VC:s från hela landet uppskattar 218 investerare 10 huvudsakliga skäl till varför riskkapitalbranschen är snedfördelad:

 

  • att de kvinnliga grundarna med skalbara bolag/tech-startups är få
  • att män upplevs vara mer riskvilliga än kvinnor
  • att det finns färre kvinnliga förebilder som grundat framgångsrika företag
  • att män oftast väljer män att investera i
  • att affärsänglarna är till majoritet män och har manliga affärsnätverk
  • att män sitter på merparten av riskkapitalet
  • att kvinnor inte säljer in sitt bolags tillväxtpotential lika starkt som männen, trots att de både har likvärdig eller ibland högre kompetens och utbildning
  • att kvinnors företagande oftare är inom områden som traditionellt inte setts som investeringsobjekt
  • att det finns för få kvinnliga investerare
  • att kvinnliga grundare tar in mindre kapital

- Vi på Almi Invest tror på mixade grundarteam. Det handlar om att vara medveten om vikten av mångfald i startupteam och se styrkan i det för att nå framgång. Vi försöker påverka grundarnas insikter om mångfald i teamen inför deras kommande talangrekryteringar, genom att göra en forsknings- och erfarenhetsbaserad teamanalys, säger Mikael Karlsson, vd på Almi Invest