5 mars 2018

30% av våra techinvesteringar till kvinnor och mixade team

Raceone Grundare

30 procent av Almi Invests 30 techinvesteringar 2017 gick till bolag med mixade team eller kvinnliga grundare. Totalt i Sverige är andelen lägre. Bara ca 18 procent av antalet techbolag, som fick riskkapital 2017, hade kvinnliga grundare eller mixade team, enligt DIDigitals granskning.

Almi Invest och Chalmers Ventures var enligt granskningen de riskkapitalbolag som hittade flest bolag med mixade grundarteam.

 

Så här kommentarer Almi Invests vd Mikael Karlsson granskningen:

 

Hur ser Almi Invest på snedfördelningen i riskkapitalbranschen?

 

- Det är självfallet inte acceptabelt, säger vd Mikael Karlsson. Vi har denna fråga högt på agendan. Riskkapital riktar sig till bolag som vill bli tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller. Den typen av bolag, oftast inom tech dit majoriteten av riskkapitalet går, har historiskt främst haft manliga grundare med Unicorn förebilder. Vi ser dock ett trendbrott de senaste åren där allt fler kvinnor finns med bland grundarteamen och det är positivt. Vi tror på mixade grundarteam.

 

Hur ser könsfördelningen ut bland de grundare som får investering av Almi Invest?

 

- Det är betydligt färre kvinnliga grundare än manliga grundare som kontaktar oss för att få en investering. Av våra 30 techinvesteringar 2017 gick 30 procent till bolag med mixade team eller kvinnliga grundare. Vi är inte nöjda med siffran och jobbar aktivt för få en större mångfald bland de team vi investerar i.

 

Vad gör Almi Invest för att hitta fler kvinnliga grundare och mixade team?

 

- Vi letar ständigt efter bra team och bolag att investera i, helst en mix av både kvinnor och män med olika bakgrunder och kompletterande kompetenser. Vi kopplar upp oss i olika nätverk och tänker strategiskt när vi anställer. Idag har vi en balanserad mix i både ledningsgrupp såväl som i investeringsteamen. Detta spelar roll när vi hittar och analyserar bolag inför en investering.

 

Läs hela DiDigitals granskning av riskkapitalbranschen här: http://bit.ly/2BHiXSO