18 september 2019

Almi Invest investerar i AI-bolaget Evispot

Evispot
Thomas Selldén och Sebastian Larsson på Evispot.

Almi Invest investerar 2,1 miljoner kronor i Göteborgsbolaget Evispot, som utvecklar ett AI-baserat verktyg för kreditbedömningar. I emissionen på totalt 6 miljoner kronor deltar bland andra Lena Apler och den befintliga ägaren Chalmers Ventures.

Evispot har utvecklat en AI-baserad plattform för bedömning av kreditvärdighet och kreditrisk. Plattformen gör det möjligt gör det möjligt för kreditgivaren att fatta mer tillförlitliga kreditbeslut, vilket innebär att fler kan få lån samtidigt som kreditrisken sänks.

 

Genom att analysera ansökningarna mer detaljerat med hjälp av AI kan bankerna göra mer dynamiska bedömningar och förstå alla typer av ansökningar, även de som historiskt sett blivit förbisedda av systemet, som exempelvis egenföretagare och nyinflyttade. Kreditgivaren får ett tydligt underlag för sina beslut och kan förklara hur och varför ett kreditbeslut har fattats.

 

Evispots verktyg gör det möjligt för banker att utveckla egna och specialanpassade AI-modeller för kreditbeslut. Evispots testkunder kan påvisa en 15-procentig ökning av konvertering utan ökad kreditrisk.

Evispot adresserar ett kundproblem med en innovativ och skalbar lösning. Med Evispots verktyg kan långivaren fatta bättre beslut och bevilja rätt kredit till rätt individ.
Björn Westman, Investment Manager på Almi Invest

I nyemissionen deltar förutom Almi Invest även Lena Apler, grundare av Collector Bank, Peter Bergh grundare av bl.a. EcoWin och Macrobond, Bertil Görling f.d. Tele Radio samt Chalmers Ventures.

Produkten förklarar och tillämpar AI enkelt och transparent. Dessutom lätt att implementera och nyttiggöra för bank och finans i stor skala.
Lena Apler

Evispots vd, Sebastian Larsson säger:

 

- Vi är väldigt glada över att få in dessa investerare med deras erfarenhet, kompetens och nätverk i Evispot. Vi ser fram emot att utöka teamet med nya kollegor i syfte att stärka bolagets satsningar inom produktutveckling samt marknad och försäljning för att ta nästa steg i Evispots utveckling.