20 juni 2017

Almi Invest investerar i rymdteknik för bättre luft

Almi Invest investerar i Västeråsbaserade Sally R, ett bolag som använder teknik från rymdstationer för att få bättre inomhusklimat till lägre energiåtgång i byggnader. I emissionen deltar även privata investerare.

Bolaget ska använda pengarna till att få fram en färdig produkt samt till att starta försäljning.

 

Sally R, som grundades 2016, utvecklar ett nytt system för klimathantering i fastigheter. Genom att kombinera teknik för slutna system för rymdstationer med egenutvecklad teknik, kan Sally R erbjuda en luftrenare som ger renare och bättre luft med minsta möjliga energiförbrukning.

 

Idag tar klimatsystemen in luft utifrån och skickar sedan ut överskottet. Detta kräver mycket energi, eftersom utomhusluft måste filtreras, värmas eller kylas beroende på villkoren utomhus. I rymden finns ingen utomhusluft och där måste luften behandlas och återcirkuleras.

 

Sally R:s algoritm kombinerar de båda systemen och avgör hur mycket luft som ska tas utifrån, hur mycket som ska återcirkuleras och hur mycket som ska rengöras med rymdtekniken.

 

Detta är en stor förbättring jämfört med dagens system, där man måste välja mellan luftkvalitet och energibesparing. Om man sänker ventilationen spar man energi, men får sämre luft. Satsar man däremot på renare luft, som i en operationssal, drar det mera energi.

 

Med Sally Rs lösning får man både och.

 

- Med tanke på att byggnader står för 1/3 av världens energiförbrukning ser vi stor potential för bolaget, säger Jenny Jansson, investment manager på Almi Invest. Sally R har ett mycket bra team och en spännande produkt för en växande marknad, som kräver lägre energiförbrukning.

 

Bolaget ska nu söka patent och ta fram en första, säljbar version av produkten.

 

- Med denna investering får vi möjlighet att ta nästa steg, säger Sally R:s vd och grundare Viktor Kjellberg. Luftföroreningarna i världen är ju ett stort problem och där hoppas vi kunna göra skillnad.