11 juni 2019

Crosser tar in 30 miljoner

Martin Thunman, CE, Crosser
Martin Thunman, CEO, Crosser

Pionjärer inom realtidsteknologier och Gartner “Cool Vendor” inom Edge Computing tar in mer kapital för att lansera sin plattform för dataanalys och maskininlärning på nya marknader.

Crosser Technologies AB har rest 30 miljoner kronor för att expandera internationellt. Investeringen leds av Industrifonden och tyska 42CAP med existerande investerare Almi Invest, Spintop Ventures och Norrlandsfonden som medfinansiärer.

 

Fabriks- och maskinägare samt maskintillverkare söker digitala lösningar för att öka tillgängligheten på maskinerna, optimera processer och hitta nya affärsmodeller. Crossers smarta analysmotor bearbetar data i realtid och hjälper företag att samla in, analysera och integrera maskindata med resten av verksamheten vilket snabbar på och förenklar deras digitala transformation.

 

- Vi är väldigt glada över att få in två nya investerare med starkt intresse av industriella teknologier, säger Martin Thunman, vd och medgrundare av Crosser. Den här finansieringsrundan gör att vi kan expandera internationellt, bygga ut vårt partnernätverk och investera ytterligare i utvecklingen av vår tekniska plattform. Första steget blir att expandera till Tyskland, det ledande industrilandet i Europa.

 

Crosser annonserade nyligen strategin “Bring Your Own AI” med support för en rad olika ramverk för maskininlärning och ett öppet ecosystem för algoritmer. Crossers plattform erbjuder ett smidig sätt att installera, uppdatera och masshantera avancerade algoritmer, databearbetning, realtidsanalys och integration på lokala servrar eller gateways, nära maskinerna, vilket kallas Edge Computing.

 

- I takt med att IoT-marknaden växer explosionsartat spenderar vi mycket tid på att fundera kring industriell IoT och nästa paradigmskifte för industrin: industri 4.0. Här sticker Crosser ut genom att de förstår helheten, och har byggt en plattform som kompletterar och effektiviserar kundernas befintliga system. Vi ser verkligen fram emot att vara med på resan framåt, säger Martin Gemvik, Senior Investment Manager på Industrifonden.

 

- Förutom att vara en av de största marknaderna i världen så har Tyskland tagit ledarrollen gällande digitalisering av tillverkningsindustrin genom begreppet Industry 4.0, säger Alex Meyer, partner på 42CAP. Vi tror att Crosser har en väldigt stor möjlighet att bli en viktig leverantör av digitala system i Tyskland men även globalt och vi ser fram emot att stödja företaget på resan.