Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
1 september 2020

RemissHjälpen tar in 9,3 miljoner för att korta vårdköer med ny SaaS-lösning för remisser

Alexander Knezevic, grundare och vd på RemissHjälpen
Alexander Knezevic, grundare och vd på RemissHjälpen

Almi Invest investerar 4 miljoner kronor i det digitala vårdbolaget RemissHjälpen som utvecklar ett automatiserat remitteringsverktyg för att korta vårdköer, öka remisskvalitet och effektivisera vårdens arbete. I emissionen på 9,3 miljoner kronor deltar bland annat även Linbo Invest och Add Health Media.

RemissHjälpen bedriver digital vård i hela Sverige i såväl privat som offentlig regi. Parallellt har bolaget tagit fram landets största databas innehållande väntetider till vården, vårdgivarspecifik information och remitteringsrutiner. Detta gör att RemissHjälpen kan hitta den vård patienten behöver med kortast möjliga väntetid. Genom sin nya SaaS-tjänst effektiviserar bolaget remissflöden och kortar väntetider till bland annat specialister, operationer och röntgen.


I Sverige ligger andelen godkända remisser på 50-80 procent beroende på specialitet. 


- Ineffektiv remittering kostar samhället ca 7,5 miljarder kronor årligen och leder till utebliven vård och onödigt lidande för landets patienter. Det är en förhållandevis låg acceptansgrad för de miljoner remisser som skickas. Men genom att erbjuda sin kompetens till andra vårdgivare kan RemissHjälpen öka effektiviteten för enskilda vårdgivare och samhället som helhet, säger Tarja zu dem Berge, Fund Manager på Almi Invest.


Genom emissionen ska RemissHjälpen accelerera utvecklingen av sin SaaS-tjänst och söker i samband med det nya medarbetare inom teknisk utveckling, digital marknadsföring och försäljning.

Tack vare investeringen kan vi ta snabbare kliv mot att effektivera vårdens arbete och korta vårdköerna. Ineffektiva vårdflöden är ett komplext problem som kostar samhället miljarder varje år, leder till mänskligt lidande och i värsta fall kostar det liv. Jag är därför otroligt ödmjuk och tacksam för det förtroende vi fått att satsa mer resurser på vad vi vet är en del av lösningen.
Alexander Knezevic, grundare och vd på RemissHjälpen