Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
14 juli 2020

Techbolaget Brinja tar in 10 miljoner för att öka säkerheten för byggnadsarbetare

Brinja
Nu accelererar teamet på Brinja sin satsning i Norden och börjar expandera i Europa.

Almi Invest investerar 3 miljoner kronor i Göteborgsbolaget Brinja som utvecklat en unik säkerhetslösning för byggarbetsplatser. I emissionen på totalt 10 miljoner kronor deltar även affärsänglar och existerande ägare.

Brinja leder digitaliseringen av byggindustrin genom att trådlöst koppla ihop sensorer och kontrollsystem på byggarbetsplatsen med en app i mobiltelefonen som kan skicka notifikationer, sms och varna. Tekniken ger mycket god översikt och kontroll av arbetsmiljön och ökar säkerheten, samtidigt som kostnaderna sänks för byggföretagen.

 

Brinja är först med ett app-baserat utrymningssystem, Brinja Guardian, för att alla ska kunna känna sig säkra på sin arbetsplats. Systemet gör det även möjligt för enskilda anställda att i ett tidigt skede varna medarbetare över hela byggarbetsplatsen. Lösningen kan kraftigt reducera utrymningstiden och se till att all personal faktiskt har lämnat arbetsplatsen genom den smarta IoT-lösningen.

 

Bland kunderna i Sverige finns Peab, Skanska och NCC där flera projektchefer säger att Brinja höjt säkerhetsnivån på ett användarvänligt sätt och samtidigt sänkt deras kostnader.

Säkra byggarbetsplatser behövs överallt. Med emissionen på 10 miljoner kronor och nätverken från flera nya ägare kan vi nu accelerera vår satsning i Norden och börja expandera i Europa.
Xavier Leon, vd på Brinja

Bara i Europa uppskattas marknaden för Brinjas digitala säkerhetslösning i byggindustrin till 39 miljarder kronor.

 

- Byggindustrin har ett stort behov av nya digitala lösningar för att öka säkerhet och effektivitet. I händelse av en nödsituation räknas varje sekund. Brinjas IoT-lösning är unik på marknaden och vi ser på sikt en mycket stor tillväxtpotential internationellt, säger Fredrik Andersson, Investment Manager på Almi Invest.