Case Stories
28 augusti 2018

Sörenstam köper Almi Investbolag

Golflegenden Annika Sörenstam köpte Almi Invests innehav och blev storägare i banbrytande Capillary Concrete, som utvecklat en ny teknik för att bygga vattensnåla golfbunkrar. Detta blev en bra investering för Almi Invest, som var med om att starta bolaget 2012.

Capillary Concrete har utvecklat ett material som består av en blandning av Lecakulor och cement. När cementen blandas med lecakulor kan regnvattnet rinna rakt igenom sanden. Är det däremot torrt så bibehåller Capillary Concrete fukten i sanden. Tekniken ger total fuktkontroll där sanden hålls helt ren och i perfekt konsistens.

 

Capillary Concrete startades 2012 av den svenske golfentreprenören och banbyggaren Martin Sternberg med hjälp av Almi Innovationsbron. Sedan dess har bolaget stadigt ökat sin omsättning varje år. Almi Invest investerade i bolaget 2013, som första externa investerare. 2016 såldes

 

-        Vi har tagit ett aktivt ägaransvar som tidig investerare under de första utvecklingsåren. Nu säljer vi vårt innehav till Annika Sörenstam som kommer att arbeta aktivt med att utveckla bolaget på plats i USA, säger Joakim Winggren, Fund Manager på Almi Invest.

 

Annika Sörenstam ägnar numera en del av sin tid åt utvecklingen av mer hållbara och miljövänliga golfbanor. Hon hade följt Capillary Concrete under flera år och varit en minoritetsägare sedan 2015. Året efter blev hon storägare i och med köpet av Almi Invests innehav. Sedan dess har hon sålt en del av innehavet, men är fortfarande stor ägare och en viktig person för bolaget.

 

-        Capillarys teknik spar upp till 90 procent på bevattningen och bidrar till att skapa världens finaste golfbanor, säger Annika Sörenstam. Tekniken kan även förändra hur gräsytor byggs i framtiden och ge stora effekter i områden med vattenbrist och torka. Detta kan skapa ytterligare spännande affärsmöjligheter och jag ser fram emot att stötta bolagets etablering i USA.

 

Över 4 000 golfbunkrar med Capillarys teknik har hittills installerats på över 400 banor i Skandinavien, Europa, Sydafrika, Asien, Australien och USA.