Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Startuptips

Förebilder är otroligt viktiga

Indra Sharma och Tatiana Shalalvand
Indra Sharma och Tatiana Shalalvand, författare till boken "Förebilderna: Kvinnorna som formar vår framtid".

Varför råder det brist på kvinnliga entreprenörer i Sverige och varför är de viktiga för vårt samhälle? Det undersöker investerarna Indra Sharma och Tatiana Shalalvand i sin bok ”Förebilderna: Kvinnorna som formar vår framtid”.

 

Det första vi ser hos en människa är kön och hudfärg. Alla som säger att de är ”färgblinda” och inte ser hudfärg har fel, konstaterar investeraren Indra Sharma.
– Det kallas unconscious bias och det drabbar alla människor men blir extra tydligt i vår bransch eftersom vi som investerare sitter på mycket makt i form av kapital som ska distribueras. När en entreprenör kommer till oss gör vi en subjektiv, ibland omedveten, bedömning utifrån parametrar som kön och hudfärg, säger hon.


Medförfattaren Tatiana Shalalvand fyller i:
– Är det för att jag är kvinna och icke-vit som det är svårare för mig att starta bolag, eller är det för att omgivningen har en uppfattning om
mig som just kvinna och icke-vit? Det är ofta fokus på att vi kvinnor måste våga och ta för oss mer. Men någonstans handlar det också om att privilegierade personer måste stötta – istället för att lägga allt ansvar på den marginaliserade personen, säger Tatiana Shalalvand. 

Varför är de här faktorerna viktiga? Förutom att duon tycker att det är tråkigt att aldrig träffa någon som ser ut som de själva i branschen, så handlar det om en jämställdhetsproblematik på lång sikt. Indra Sharma förklarar att vi lever i en värld skapad av män och till stor del för män. Tech-bolag driver utvecklingen av vår värld och entreprenörer driver utvecklingen av tech-bolagen. Hur framställs de här entreprenörerna i exempelvis media? Är det alltid en vit kille som
hoppat av KTH eller Handelshögskolan som vill bygga nästa startup-succé? Eller skulle det lika gärna kunna vara en icke-vit kvinna?


– Om kvinnor inte är med och driver utvecklingen i större grad kommer vi fortsätta att ha en obalans även i framtiden och så vill vi inte ha det.

 

Tatiana Shalalvand och Indra Sharma träffades för snart tre år sedan på en frukost för kvinnliga investerare, de började ses och höras
och utbyta tips på intressanta bolag. I samtalen kom det snabbt fram att de drivs av en väldigt stor passion för jämställdhet och att de sökt
sig till de yrken de har idag bland annat för att kunna påverka hur kapitalet distribueras. Boken började de arbeta med 2019 efter att de arrangerat ett Female Founder Office Hours-event, ett koncept från USA där kvinnliga investerare möter entreprenörer för att fler bolag ska ledas av kvinnor.


– Två dagar efter att vi twittrat om eventet hade över hundra kvinnor anmält sig. Uppenbarligen finns det många kvinnor som söker
riskkapital. Men vi upptäckte också att det fanns ett kunskapsglapp och att vi sitter på mycket exklusiv kunskap som vi borde dela med oss av, säger Tatiana Shalalvand.


Vi vill ha jämställdhet och kvinnliga entreprenörer är så viktiga för att nå dit i Sverige, säger Indra Sharma.

Bara två generationer tillbaka kunde man inte läsa och skriva.
Tatiana Shalalvand

För att nå ut till den breda massan kläckte Indra Sharma idén att de skulle skriva en bok – då skulle de ha en fysisk plattform som kompletterade de digitala aktiviteterna. Boken består av intervjuer med 33 kvinnliga entreprenörer från olika branscher och med olika intentioner med sina bolag, investerare och forskare samt duons
egna erfarenheter som investerare. Författarna pekar ut fyra faktorer som gör att en person kan starta ett företag – övertygelse om sin kapacitet att bygga bolag, att man tar kalkylerad risk, att man har ett nätverk som kan hjälpa en framåt samt att man har tillgång till kapital.


Duon understryker att en viktig aspekt för att bli en framgångsrik entreprenör, vilket flera av de intervjuade vittnar om, är att de har haft ett stöd, en mentor som har backat dem.


– Det kan vara någon att bolla med, någon som öppnar dörrar. Den här supporten tror jag inte alla som kommer från mindre privilegierade bakgrunder har. Därför är det viktigt att vi delar
med oss av våra nätverk, säger Indra Sharma och Tatiana Shalalvand fyller i:
– Förebilder är otroligt viktiga. Det är väldigt få personer som växer upp i en miljö med självförverkligande entreprenörer runt omkring sig.
Då är det viktigt att man ser dem på annat håll, där har media en viktig roll i vilka de skildrar och hur. Man kan inte bli det man inte vet om finns.

 

Vilka är investerarnas, och nu också författarnas, egna förebilder? Tatiana Shalalvand nämner direkt sina föräldrar, pappa från Iran och mamma från Frankrike, som kom till Sverige och byggde upp ett liv från grunden.


– Min pappas föräldrar, min farmor och farfar, var analfabeter fram tills att min pappa själv började skolan. Ibland sitter jag i de här superprivilegierade rummen i Sverige och tänker att bara två generationer tillbaka kunde man inte läsa och skriva. Det är en sjukt bra morot framåt som också gör en tacksam över det man har,
säger hon och tillägger att hon också hämtar mycket inspiration från sina peers, alltså andra kvinnliga investerare på samma nivå som henne själv, branschkollegorna.


Indra Sharma sätter också föräldrarna, mamma från Colombia och pappa från Indien, främst.
– De kom hit ensamma på 1960-talet med 50 dollar på fickan och byggde upp ett liv åt familjen som gett min bror och mig bättre möjligheter än de själva någonsin haft. Det jag har lärt mig av dem är att envishet är otroligt viktigt. Är du envis så kommer du dit du vill, det handlar bara om tid och hur länge du har orken att hålla på.
Det är tydligt om du ser på min andra stora förebild – Madonna.

Förebilderna: Kvinnorna som formar vår framtid.
Almi Invest är med och sponsrar boken Förebilderna: Kvinnorna som formar vår framtid.