Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Riskkapitaltips

När budet kommer: Då ska du tacka ja, då ska du tacka nej - tipsen som hjälper dig att ta rätt beslut

Kajsa Gustafsson

Plötsligt en dag slår blixten ned. För vissa blir det livets vinstlott, för andra ett kvitto på det hårda arbete de lagt ned under många år: Ett bud från en köpare. Almi Invest har ett antal väldigt goda råd för hur du ska tänka när din baby är på väg att köpas upp.

Det kan verka som en dröm, när det konkreta budet kommer på det bolag som en entreprenör lagt ned sin själ i under flera år. Även på Almi Invest kan det firas, men Kajsa Gustafsson ser att processen är mer komplex än så. Hon är chef för exit och portföljhantering på Almi Invest, med ansvar för att utveckla portföljbolagen och hitta exitmöjligheter.

 

”Rent konkret kan budet komma på olika sätt. Bolaget har oftast haft kontakt med uppvaktaren innan. Det kan röra sig om ett möte, flera möten eller telefonsamtal. Så redan innan budet kommer finns det oftast ett uttalat intresse”, säger Kajsa Gustafsson.

 

”Ett indikativt bud vill vi ha skriftligt för att vi ska agera på det”, säger hon.

Budet är en start snarare än ett slut

Vissa entreprenörer börjar redan här se affären som nära men så ser inte Almi Invest på saken. Ett bud är snarare starten på en ordentlig process för att se om det kommer från rätt aktör, till rätt pris och vid rätt tidpunkt. Samt hur en fortsättning ska se ut för att till slut landa i en affär:

 

”Det är inte alltid ett bud är bra. Det kan ju till exempel vara skambud, komma ifrån en aktör som upplevs som helt felaktig eller vara förenligt med orimliga villkor. Visst - vi är glada när det finns ett intresse, men lågt ifrån alla bud leder till en affär”, säger Kajsa Gustafsson.

 

”I en ägargrupp tittar man på alla bud som inkommer. Om budet anses rimligt diskuterar vi alltid om vi befinner oss i ett läge där vi kan få in fler bud för att därigenom verifiera prislappen. Det kanske finns typiska tagare i närheten av bolaget eller upparbetade relationer med bolag som vi hellre ser som köpare. Då kan vi ge signaler till dessa aktörer och ibland är vi helt öppna med att det kommit ett bud på bolaget, beroende på hur skyddat budet är. Ibland initierar budet en fullskalig M&A-process”, säger hon.

Tidsaspekten kommer in

Därefter börjar klockan ticka. Ett bud kommer alltid med förbehåll. Oftast gäller budet till ett visst datum och under den tiden vill budgivaren komma in och granska bolaget i en sk due diligence process. Det är genom den processen som det indikativa budet kan omvandlas till ett skarpt bud. Om det finns möjlighet att släppa in fler köpare i processen kan tiden för granskning och förhandling förlängas.

Men så klart: om budet som kommer in är en från drömköpare och på en viss nivå i linje med ägarnas syn på värdet kan processen bli snabb
Kajsa Gustafsson

”Behovet av att släppa in andra aktörer i processen kan kännas överflödig. Men det bygger på att man redan på förväg har en samsyn i ägargruppen om hur man vill att en exit ska se ut och vad bolagsvärdet är.”

 

Almi Invest har gjort fem så kallade superexits. Bolag som de varit med under några år, som hittat sin idé, nyttjat sin position rätt, hållit sig i sin nisch och vuxit snabbt. Och som till slut fått en köpare till en rejält högre prislapp.

 

Ett sådant bolag är grafdatabasbolaget Neo4j, Malmös första unicorn. Almi Invest var delägare fram till 2016, när Greenbridge Investment Partners köpte Almi Invests innehav i bolaget, motsvarande omkring två procent. Försäljningen gav en vinst på tio gånger investerat kapital.

 

Bolaget Mips, som tillverkar ett säkerhetssystem för hjälmar, såldes för fem gånger investerat kapital. Spelgrafikföretaget Simplygon Studios, som tidigare hette Donya Labs, såldes till Microsoft för en okänd summa och blev Almi Invests bästa affär någonsin.

 

”Om vi blir glada? Ja, det beror på vad det står i budet! Men absolut, i de allra flesta fall är ju ett indikativt bud ett kvitto på att bolaget gör något rätt och det är vi alltid glada för. Och i vissa fall är vi gladare än andra. Om det till exempel kommer det in ett högt bud på ett bolag som vi bara har ägt i ett par år, där vi har möjlighet att göra en snabb och resultatmässigt fin exit så gör vi ju gärna det”, säger Kajsa Gustafsson.

 

”Och allra gladast blir vi kanske när de portföljbolag vi följt under lång tid och jobbat nära, genom uppgång och motgång, får möjlighet att bli uppköpta av en drömköpare i slutändan”

Sju varningsflaggor vid ett uppköp

  • Budet kommer ”för” tidigt. Kunde priset varit högre om bolaget fått jobba vidare ett par år? Vilka är riskerna med att tacka nej till budet idag?
  • Affären innebär växling till det köpande bolagets aktier. Även om prislappen ser bra ut med en första anblick kan ett sådant upplägg vara riskabelt.
  • Att prislappen är till stor del avhängigt kommande måluppfyllnad är en varningsflagg. Inte alla investerare är intresserade av en sådan exit.
  • Krångligt köpeupplägg, med flera delbetalningar på vägen under längre tid och i olika former. Kanske kopplat till hur väl det köpande bolaget utvecklas eller lyckas med en kommande börsnotering eller liknande. Budet ska vara så rakt och begripligt som möjligt.
  • Grundare och nyckelpersoner låses in på lång tid. Det är inte ovanligt vid ett bud att det sker en 12 månaders inlåsning. Är den väsentligt längre kan det vara en varningsflagg.
  • Genomlys löften. Det är positivt att bli lovade självstyre, att köparen fortsätter att utveckla och investera i er produkt. Men realiteten kan se annorlunda ut.
  • Oenighet om prislappen bland ägarna. Det är inte ovanligt att grundare har en högre syn på värdet än vad övriga ägare har. Synka tidigt allas förväntningar om det ska finnas förutsättning att genomföra affären.

När ett ja närmar sig

Om Almi Invest bedömer att budet är attraktivt och rimligt på alla sätt närmar det sig kanske ett ja. Då förs diskussioner med grundare och de övriga storägarna.

 

”Sedan gäller det att hitta ett gemensamt ja till budet. För att driva igenom en försäljning finns dels krav på kvalificerad majoritet enligt aktieägaravtalet, dels är det ett känslomässigt viktigt beslut att ägargruppen står bakom. Ofta ska grundarna vara kvar och arbeta i den nya verksamheten så deras ord väger tungt i beslutet”, säger Kajsa Gustafsson.

 

Prislappen är alltid viktig, men långt ifrån den enda aspekten som ska beaktas vid ett företagsköp. Budet ska vara på en relevant nivå om Almi Invest ens ska starta processen. Men Kajsa Gustafsson säger att det finns exempel på när man väljer att gå med ett lägre bud om det kommer ifrån en köpare som bedöms vara en bättre matchning för portföljbolagets verksamhet, framtid och kultur.

Att bolaget ska frodas och må bra ligger i Almi Invests dna, menar hon.

 

Bäst vinstmultipel, det vill säga högst värdestegring, har försäljningen av innehavet i ögonstyrningsföretaget Tobii gett. Almi Invest såg tidigt stora potentiella användningsområden för tekniken och när Tobii börsnoterades på Nasdaq 2015 såldes innehavet med en avkastning på 54 gånger det satsade kapitalet. Det är därmed den bästa säljmultipeln som Almi Invest någonsin haft.