Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Trender

"Vår roll är allt viktigare under coronakrisen"

Coronakrisen sätter hård press på startupsektorn. Därför är krispaketet på 400 miljoner kronor till Almi Invest ytterst välkommet. ”Det ger oss möjlighet att göra fler investeringar i hela landet”, säger Almi Invests vd Mikael Karlsson.

Riskkapitalbolaget Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare och delägare i cirka 350 bolag inom Tech, Life Science, Industri och Cleantech i hela landet. Enligt en undersökning som
Almi Invest nyligen genomförde har nio av tio medinvesterare stort förtroende för Almi Invest som statligt riskkapitalbolag. Fem av tio säger att det var avgörande för deras investering att Almi Invest deltog.


– Undersökning genomfördes strax innan coronakrisen bröt ut och vi ser att vi har en ännu viktigare roll att spela nu, som marknadskompletterande investerare. I undersökningen bekräftar en majoritet av änglarna att de ser att vi kompletterar riskkapitalmarknaden genom saminvestering med privat kapital, säger Mikael Karlsson, vd på Almi Invest.

 

I ett läge där delar av det privata kapitalet drar sig tillbaka är Almi Invests ambition att öka investeringarna viktig för Sveriges startupsektor, menar Mikael Karlsson. Därför är de 400 miljoner kronor som Almi Invest tilldelades i slutet av maj som en del av regeringens åtgärdspaket ytterst välkomna.


– Det är oerhört glädjande att regeringen tillför kapital för att stötta framtidens startups och tillväxtbolag. Det betyder att Almi Invest kan investera i befintliga portföljbolag samtidigt som det skapar möjligheter för att öka nyinvestringstakten i hela landet. Vi har en viktig och ibland avgörande roll att spela i kristider, säger Mikael Karlsson.


Almi Invest förvaltar åtta regionala fonder samt en nationell GreenTech-fond på totalt cirka tre miljarder kronor och investerar i innovativa och skalbara bolag. 2019 gjorde Almi Invest 144 ny- och följdinvesteringar i startup- och tillväxtbolag. Under årets första kvartal ökade investeringarna med 122 procent, jämfört med
första kvartalet 2019.


– Ökningen under första kvartalet är rimligen inte speciellt coronarelaterad. I april ser vi dock en initial coronaeffekt, men det finns också en underliggande stor efterfrågan på tillväxtkapital i tidiga faser även utan coronakrisen, säger Mikael Karlsson.

 

När han ombeds utse eventuella vinnare i krisen framhåller han företag som är en del av omställningen mot ett mer digitalt och platsoberoende samhälle.


– Många förväntar sig att krisen ska accelerera utvecklingen och alla företag som kan bli en spelare i den nya världen är av intresse för investerare.