Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Trender

Vi ligger väldigt nära marknaden

Henrik Jansson, Almi Invest

Henrik Jansson är fund manager vid Almi Invest Västsverige. När coronakrisen slog till var läget först panikartat men utfallet blev långt ifrån så illa som de befarat. 

 

Berätta om hur ni på Almi Invest jobbar.

– Vi jobbar i åtta regionala fonder och en greentech-fond och vi investerar bara i våra regioner. Det gör att vi ligger väldigt nära marknaden, både portföljbolag och medinvesterare.

 

– Vi går in i tidig fas och investerar mellan två och tio miljoner per bolag. Vi får aldrig täcka mer än 50 procent av ett bolags kapitalbehov utan måste ha med oss minst lika mycket privat kapital.

 

Vad hände hos er när coronakrisen slog till?
– Det var total panik. Domedagsprofetiorna haglade i media. I vårt fondbolag i Västsverige är vi delägare i cirka 70 bolag och personligen var jag säker på att en tredje del av bolagen skulle gå i konkurs innan midsommar, givet att börsen tvärrasade.

 

Hur agerade ni på Almi invest?
– Vi började ha tre digitala möten per vecka då vi gick igenom alla bolagens status. Vi upprättade en coronalista på de hårdast drabbade bolagen och följde upp otroligt noggrant varje vecka med styrelsen och övriga delägare. Det var cirka 25-30 bolag på den listan och det var främst de yngsta bolagen och bolag som hade
koppling till besöksnäring, event och handel.


– Parallellt började vi diskussionen för att få ytterligare kaptial att investera. I början av sommaren blev det klart att vi skulle få 400 miljoner till Almi Invest. Då hade vi investeringskapacitet att klara detta kortsiktigt.

 

Vad hände sedan?
– Det var inte så illa som jag befarade. Jag tror att det enkla svaret på varför det inte blev värre är att våra bolag levererar väsentliga produkter och tjänster till sina kunder som man inte bara kan sluta köpa. Det gjorde mig väldigt trygg. Idag har vi en handfull bolag av drygt 70 som har en allvarlig påverkan och som fått ställa om och tänka över affär, organisation, kund och erbjudande, men de kommer att klara sig.


Hur har ni jobbat med de bolag som drabbades hårt?
– Momentalt var det väldigt hög arbetsbelastning med tre styrelsemöten i veckan. Vi stöttade styrelsen i att vara ett stöd till management och fungerade som ett kommunicerande kärl till ägarna om när det behövdes ytterligare tillskott av pengar så att delägarna
var förberedda på att den situationen skulle uppstå.


Hur ser du på de två kommande åren?
– Pandemin förändrar sättet hur våra kunder träffar sina kunder men exakt hur det kommer att se ut vet ju ingen. Vi har tur som jobbar med unga startups, de bygger hela sin affär på förändring och är mycket agila. Samtidigt är det viktigt att vi står fast i vårt erbjudande. Almi Invest fick en otroligt viktig roll som den långsiktiga trygga finansiären mitt i brinnande coronapandemi när bolagen kom till oss då många andra investerare drog sig tillbaka.